Blog

bài 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1 | TaigameIOline

329

Bài 37 trang 94 Toán 9 Tập 1

ÔN TẬP CHƯƠNG I

Bài 37 (trang 94 SGK Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 4,5cm, BC = 7,5cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Tính các góc B, C và đường cao AH của tam giác đó.

b) Hỏi rằng điểm M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm trên đường nào?

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

a) Ta có: AB2 + AC2 = 62 + 4,52 = 7,52 = BC2

nên tam giác ABC vuông tại A. (đpcm)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

=> ∠B = 37o

=> ∠C = 90o – ∠B = 90o – 37o = 53o

Mặt khác trong tam giác ABC vuông tại A, ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

=> AH = 3,6 cm

b) Gọi khoảng cách từ M đến BC là MK. Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Ta thấy SMBC = SABC khi MK = AH = 3,6 cm

Do đó để SMBC = SABC thì M phải nằm trên đường thẳng song song và cách BC một khoảng là 3,6 cm (có hai đường thẳng như trên hình).

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 9 bài ôn tập chương I khác:

CÂU HỎI

 • Câu hỏi ôn tập chương 1 (trang 91-92 SGK Toán 9 Tập 1): 1. Cho hình 36. Hãy viết hệ thức giữa: … 2. Cho hình 37. a) Hãy viết công thức …

 • Bài 33 (trang 93 SGK Toán 9 Tập 1): Chọn kết quả đúng trong các kết quả…

 • Bài 34 (trang 93 SGK Toán 9 Tập 1): a) Trong hình 44, hệ thức nào trong…

 • Bài 35 (trang 94 SGK Toán 9 Tập 1): Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác…

 • Bài 36 (trang 94 SGK Toán 9 Tập 1): Cho tam giác có một góc bằng 45o

 • Bài 37 (trang 94 SGK Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC có AB = 6cm, …

 • Bài 38 (trang 95 SGK Toán 9 Tập 1): Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa…

 • Bài 39 (trang 95 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm khoảng cách giữa hai cọc để căng dây …

 • Bài 40 (trang 95 SGK Toán 9 Tập 1): Tính chiều cao của cây trong hình 50…

 • Bài 41 (trang 96 SGK Toán 9 Tập 1): Tam giác ABC vuông tại C có AC = 2cm, …

 • Bài 42 (trang 96 SGK Toán 9 Tập 1): Ở một cái thang dài 3m người ta ghi:…

 • Bài 43 (trang 96 SGK Toán 9 Tập 1): Đố: Vào khoảng năm 200 trước Công Nguyê

Các bài giải Toán 9 Tập 1 Chương 1 khác:

 • Ôn tập chương I
 • Tiếp theo: Toán 9 Chương 2
 • Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
 • Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
 • Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 • Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án – cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
 • Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại taigameionline.vn

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

24/05/2023 19:41 29

24/05/2023 17:52 21

Load more