Blog

báo cáo tổng kết hội nông dân xã | TaigameIOline

278
báo cáo tổng kết hội nông dân xã | TaigameIOline

Dưới đây là danh sách báo cáo tổng kết hội nông dân xã hot nhất hiện nay

Hội Nông dân xã Cương Gián tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020

Năm 2020, xã nhà triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Nông thôn mới có những thuận lợi và khó khăn đan xen như thời tiết không thuận lợi, tình hình sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi gây ảnh hưởng lớn tới công tác sản xuất nông, lâm ngư nghiệp; Đại dịch covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, đời sống tinh thần của nhân dân. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân xã nhà, đoàn kết khắc phục những khó khăn thi đua thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, đảm bảo an sinh xã hội… Kết quả đạt được trên các lĩnh vực như sau:Lúa: Gieo cấy 204 ha/206 ha; năng suất 46 tạ/ha; sản lượng 938,4 tấn = 86,7% so với cùng kỳ năm 2019; Lạc: 61 ha; năng suất 19,67 tạ/ha; sản lượng 120 tấn = 75,7 % so với cùng năm 2019;Ngô: 5 ha; năng suất 60 tạ/ha; sản lượng ước đạt 30 tấn;Khoai: 5 ha ; năng suất 63,44tạ/ha; sản lượng 31,7 tấn = 105,7 % so với cùng kỳ năm 2019; Rau các loại: 13,4 ha; năng suất 75 tạ/ha; sản lượng 105 tấn; Sản xuất Hè Thu năm 2020 đạt 33,05 ha =220% chỉ tiêu trên taigameionline.vnển khai thực hiện trong việc phòng ngừa dịch bệnh và báo cáo tham mưu kịp thời. Nhất là phối hợp cấp phát thuốc khử trùng và vôi cho các hộ chăn nuôi lợn phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi. Tổng đàn trâu, bò 624 con (trong đó trâu 208 con, bò 416 con) bằng 92,86% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng đàn lợn 284 con (bằng 59,2% so với cùng kỳ năm 2019); Tổng đàn gia cầm 22.682 con, bằng 75,6% so với cùng kỳ năm 2019. Phối hợp tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Trong năm 2020 tiêm phòng dịch Tụ huyết trùng, Lỡ mồm long móng cho trâu ,bò 600 liều. Tiêm phòng dịch tạ lợn, tụ huyết trùng lợn 400 liều, Tiêm phòng chó daị 100 liều, Gia cầm 2.000 liều đạt chỉ tiêu trên taigameionline.vnàn xã có 200 thuyền, bè đánh bắt hải sản (trong đó số thuyền gắn động cơ là 171, bè 29 cái), tăng 34 thuyền so với năm 2019. Sản lượng đánh bắt đạt 427,27 tấn, đạt 84,184% kế hoạch.Trong đó: Nghiêu: 0,073 tấn; Tôm: 31,85 tấn; Cua 0,8 tấn; thủy sản nước ngọt (cá) 12,52 tấn.

BC

Hội Nông dân xã nhà đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác hội bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Vận động hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện các quy định về góp ý xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn hội viên.. Hội nông dân xã đã ủy thác tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên đến thời điểm 13/12/2020 là: 11.120.4000 đồng. Và có: 207 hộ vay. Hiện tại có 6 tổ nhận ủy thác ngân hàng chính sách, việc trả nợ trả lãi hàng tháng đầy đủ, đến thời điểm hiện nay không có tổ nào có nợ quá hạn.Tổ chức cho lớp nghề cơ khí thuộc quyết định 12 của Chính phủ về chuyển đổi nghề tại thôn Đại Đồng do chi hội nông dân đảm nhận. Trong năm đã hoàn thành 1 lớp nghề cơ khí với số lượng 35 người tham gia chuẩn bị bế giảng.Hội đã thành lập 1 đại lý, triển khai vận động mua thẻ BHYT qua đại lý hội và . Hội phối hợp thực hiện là 1200 thẻ BHYT, tỷ lệ đạt BHYT trên 90%.

PB

Bên cạnh đó, Hội nông dân xã Cương Gián tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; Phối hợp với quân sự xã, Hội đã trực tiếp trao tặng 13 suất quà cho 13 quân nhân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Trao 5 suất quà cho gia đình có công với cách mạng nhân ngày 27/7 ngày thương ninh liệt sỹ, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Ngoài ra Hội đã phối hợp với THT sản xuất, kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi tham gia cuộc thi tìm hiểu sản phẩm OCOP và giới thiệu 02 sản phẩm là cá ngần khô và tôm nõn khô trở thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, đến nay đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. GTDB Về Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới: Hội Nông dân xã Cương Gián đã tiếp tục vận động làm đường GTNT ngõ xóm ở các thôn chưa làm theo kế hoạch đăng ký; Tuyên truyền, vận động các hộ VSMT chưa đảm bảo, Nhà vệ sinh chưa có, cải tạo vườn tạp, tuyên truyền vận đọng hội viên, nông dân tham gia thu gom, phân loại, xuer lý rác thải, kết hợp ủ phân vi sinh tại hộ gia đình và cụn dân cư.Phối hợp trong toàn xã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường.Tổ chức hội tiến hành rà soát, đăng kí xây dựng 2 vườn mẫu ở Thôn Song Nam. Đồng thời phối hợp triển khai xây dựng 3 khu dân cư kiểu mẫu tại Thôn Song Long, Thôn Song Hồng và thôn Trung Sơn đạt chuẩn năm taigameionline.vnối hợp làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 33 hộ nghèo và cận nghèo xây dựng công trình vệ sinh tự hoại theo Nghị quyết 123/NQ-HĐND tỉnh.

PBCD AH

Đồng chí Đặng Xuân Hoài, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Nghi Xuân dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Ban thường vụ Hội nông dân huyện Nghi Xuân Đồng chí Đặng Xuân Hoài ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân xã Cương Gián đã đạt được trong năm 2020. Bên cạnh đó, chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hội Nông dân xã nhà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên chuyển giao tiến bộ KHKT và các mô hình sản xuất mới. Triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống cho người nông dân. Chủ động tham mưu xây dựng thương sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự. Củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; tăng cường hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế; quan tâm, giúp đỡ hội viên nghèo. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn cho nông dân về vốn, giống, kỹ thuật sản xuất…

TRAO QDKT

Nhân dịp này, Ban chấp hành hội Nông dân xã Cương Gián đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020.

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan