Blog

✅ Tập đọc: Cậu bé thông minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ | TaigameIOline

344
✅ Tập đọc: Cậu bé thông minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ | TaigameIOline

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết cậu bé thông minh hay nhất được bình chọn

Tập đọc Cậu bé thông minh trang 5 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Câu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?

Trả lời:

Nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không thì cả làng phải chịu tội. Đó là kế do nhà vua nghĩ ra để tìm kiếm người tài giỏi.

Câu 2 (trang 5 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của vua ?

Trả lời:

Dân chúng lo sợ sẽ bị nhà vua hành tội vì kiếm đâu ra thứ gà trống biết đẻ trứng ? (Chỉ gà mái mới có thể đẻ ra trứng).

Câu 3 (trang 5 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?

Trả lời:

Cậu bé đã kể cho vua một chuyện vô lí là “bố cậu mới đẻ em bé” để bế. Từ đó chính vua cũng phải thừa nhận mệnh lệnh của mình ban ra là vô lí.

Câu 4 (trang 5 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì ? Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy ?

Trả lời:

Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu sứ giả tâu vua rèn một chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim sẻ làm ba mâm cỗ theo lệnh vua. Như vậy là yêu cầu một việc vua cũng không thể làm được để khỏi phải tuân theo lệnh làm cỗ của vua.

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan