Blog

Lý thuyết về điện thế – Hiệu điện thế

18
Lý thuyết về điện thế – Hiệu điện thế
Lý thuyết về điện thế – Hiệu điện thế

ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ

1. Điện thế

Bạn đang xem: công thức tính điện thế

a) Khái niệm điện thế.

Điện thế tại một điểm đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích q. Ta gọi nó là điện thế tại M :

(V_{M}=dfrac{W_{M}}{q}=dfrac{A_{Minfty }}{q}) (5.1)

b) Định nghĩa

Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về khả năng sinh công khi đặt nó tại một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q :

(V_{M}=dfrac{A_{Minfty }}{q})

c) Đơn vị điện thế.

Đơn vị điện thế là Vôn, kí hiệu là V.

Trong công thức (5.1), nếu q = 1 C, AM∞ = 1 J thì VM­ = 1 V.

d) Đặc điểm của điện thế.

Xem thêmTham khảo: Cách Cắm Hoa Cúc Vàng Để Bàn Thờ Đúng Chuẩn

– Điện thế là đại lượng số. Trong công thức (V_{M}=dfrac{A_{Minfty }}{q}) vì q > 0 nên nếu AM∞ >0 thì VM­ > 0. Nếu AM∞ < 0 thì VM < 0.

– Điện thế của đất và của một điểm ở vô cực thường lấy bằng 0. (Vđất = 0).

– Điện thế tại điểm M gây bởi điện tích q: ({V_M} = kfrac{q}{r})

– Điện thế tại một điểm do nhiều điện tích gây ra: (V = {V_1} + {V_2} + … + {V_M})

2. Hiệu điện thế

a) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là hiệu điện thế giữa VM­ và VN. (Hình 5.1)

UMN = VM – VN. (5.2)

b) Định nghĩa

Từ công thức (5.2) ta suy ra :

(U_{MN}=dfrac{A_{Minfty }}{q}-dfrac{A_{Ninfty }}{q}=dfrac{A_{Minfty }-A_{Ninfty }}{q})

Mặt khác ta có thể viết AM∞ =AMN + AN∞

Xem thêmTham khảo: Những cách trang trí Trung Thu đẹp nhất | TaigameIOline

Kết quả thu được :(U_{MN}=dfrac{A_{MN}}{q}) (5.3)

Vậy hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của M và N và độ lớn của q.

Đơn vị hiệu điện thế cũng là Vôn (V).

Vôn là hiệu điện thế giữa hai điểm mà nếu di chuyển điện tích q = 1 C từ điểm nọ đến điểm kia thì lực điện sinh công là 1 J.

c) Đo hiệu điện thế

Người ta đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.

d)Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

(U_{MN}=dfrac{A_{MN}}{q}=Ed) hay (E=dfrac{U_{MN}}{d}=dfrac{U}{d}) (5.4)

Công thức này cho thấy tại sao ta lại dùng đơn vị của cường độ điện trường là Vôn trên mét (V/m).

Sơ đồ tư duy về điện thế. Hiệu điện thế

Lý thuyết về điện thế - Hiệu điện thế</>

Loigiaihay.com

Danh mục: Blog

Nguồn: https://taigameionline.vn

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

Load more