Blog

đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn toán

337
đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn toán

Dưới đây là danh sách đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn toán hot nhất hiện nay

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 mang tới 8 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề và nắm được cấu trúc ra đề thi giữa học kì 1 để ôn thi đạt kết quả cao.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình. Bên cạnh đề thi môn Toán, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt. Chi tiết nội dung mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 – Đề 1

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong phép chia có dư với số dư là 7, số dư lớn nhất có thể của phép chia đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho các số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là

A. 928B. 982C. 899D. 988

Câu 3. frac{1}{4} của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ dài của đường gấp khúc ABCD có độ dài như sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 cm.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình bên có

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136

b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây thứ nhất dài 18 dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 4 lần đoạn dây thứ nhất, đoạn dây thứ ba ngắn hơn đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả ba đoạn dây dài bao nhiêu mét?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DDDCCC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS tự đặt tính.

Câu 2. (1 điểm) Tìm x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây thứ hai dài là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây thứ ba dài là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả ba đoạn dây dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 – Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022

Trường: Tiểu học ……..Lớp: 3….Họ và tên: ………………………………..

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 – 2022Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

* Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1. Số có ba chữ số lớn nhất là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là :

a. < b. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn………Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ b. 8 giờc. 9 giờ d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ có bao nhiêu ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 – 127 54 x 6 84 : 4

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: Tính:

Bài 3: Tìm x

a. X x 4 = 28 b. X : 6 = 12 + 6

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4. Một cửa hàng có 56 mét vải xanh và đã bán được 1/7 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5. Tìm hai số, biết hiệu của hai số đó bằng 42 và số bé gấp đôi hiệu?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3:d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện đúng các bước và tính đúng kết quảmỗi phép tính được 0.5 điểm.

5 x 7 + 27 = 35 + 27

= 62

18 +32 : 4 = 18 + 8

= 26

Bài 3: Tìm x (1 điểm) Làm đủ các bước và đúng kết quả mỗi phần được 0,5đ.

a/ x = 7 b/ x= 108

Bài 4. (1,5 điểm)

Bài giải

Cửa hàng bán được số mét vải xanh là: (0,5 điểm)

56 : 7 = 8 (m) (0,5 điểm)

Đáp số : 8m (0,5 điểm)

Bài 5: (0,5 điểm)

Bài giải

Số bé là: 42 x 2 = 84

Số lớn là: 42 + 84 = 126

Đáp số: 84 và 126

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan