đề thi giữa kì 1 lớp 1 | TaigameIOline

Blog

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề thi, có đáp án kèm theo. Giúp các em học sinh lớp 1 thử sức, nhằm kiểm tra kỹ năng và củng cố kiến thức với các phép toán.

Thông qua việc luyện tập với đề thi này sẽ giúp các em học sinh hệ thống kiến thức đã học. Ngoài ra quý thầy cô giáo tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các em trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề 1

PHÒNG GD&ĐT …

TRƯỜNG………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 1

Môn Toán, Năm học: 2020 – 2021

Thời gian: ….phút

Bài 1 (1 điểm) Số?

Bài 1

Bài 2 (2 điểm) Tính:

2 + 3 = ….1 + 2 = …4 + 1 = ….3 + 0 = …1 + 3 = ….1 + 1 = ….

Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1 + 2 …. 2 + 15 …. 1 + 34 … 1 + 12 + 2 …. 53 …. 1 + 22 + 0 … 2 + 1

Bài 4 (2 điểm) Viết các số 2, 5, 1, 8, 3:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Bài 5

Bài 6 (2 điểm)

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề 1

Bài 1:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 2:

2 + 3 = 51 + 2 = 34 + 1 = 53 + 0 = 31 + 3 = 41 + 1 = 2

Bài 3:

1 + 2 = 2 + 15 > 1 + 34 > 1 + 12 + 2 < 53 = 1 + 22 + 0 < 2 + 1

Bài 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 3, 5, 8

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2, 1

Bài 5:

1+4=5

Bài 6: Hình vẽ dưới đây có 6 hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có 8 hình tròn.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề 2

PHÒNG GD&ĐT …

TRƯỜNG………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 1

Môn Toán, Năm học: 2020 – 2021

Thời gian: ….phút

Bài 1 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1 …. 52 + 3 …. 67 …. 1 + 24 … 38 …. 810 …. 10

Bài 2 (2 điểm) Tính:

1 + 4 = ….1 + 1 = …2 + 3 = ….2 + 0 = …2 + 2 = ….3 + 2 = ….

Bài 3 (2 điểm) Viết các số 5, 1, 6, 3, 10:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (1 điểm) Số?

124107

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020

Bài 6 (2 điểm) Số?

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn, có ….hình vuông

Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020

Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề 2

Bài 1:

1 < 52 + 3 < 67 > 1 + 24 > 38 = 810 = 10

Bài 2:

1 + 4 = 51 + 1 = 22 + 3 = 52 + 0 = 22 + 2 = 43 + 2 = 5

Bài 3:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 3, 5, 6, 10.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 6, 5, 3, 1.

Bài 4:

12345610987

Bài 5:

3+1=4

Bài 6: Hình vẽ có 7 hình tam giác, có 6 hình tròn, có 3 hình vuông

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 3

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề 3

PHÒNG GD&ĐT …

TRƯỜNG………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 1

Môn Toán, Năm học: 2020 – 2021

Thời gian: ….phút

Bài 1 (2 điểm) Viết các số 7, 5, 1, 8, 10:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2 (2 điểm) Tính:

2 + 2 = ….1 + 3 = ….0 + 5 = ….1 + 4 = ….1 + 1 = ….2 + 3 = ….

Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 …. 34 … 53 …. 11 + 0 …. 0 + 12 + 1 …. 35 + 0 …. 4

Bài 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 4

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Bài 5

Bài 6 (2 điểm) Số?

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn.

Bài 6

Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề 3

Bài 1:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 5, 7, 8, 10.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 8, 7, 5, 1.

Bài 2:

2 + 2 = 41 + 3 = 40 + 5 = 51 + 4 = 51 + 1 = 22 + 3 = 5

Bài 3:

2 < 34 < 53 > 11 + 0 = 0 + 12 + 1 = 35 + 0 > 4

Bài 4:

Bài 4

Bài 5:

3+0=3

Bài 6:

Hình vẽ có 4 hình tam giác, có 5 hình tròn.

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *