Blog

đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán | TaigameIOline

199
đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán | TaigameIOline

Dưới đây là danh sách đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán hay nhất được bình chọn

Top 20 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Top 20 Đề thi, Đề kiểm tra Toán lớp 1 Học kì 2 chọn lọc gồm các đề thi Giữa kì 2, đề thi Cuối kì 2 cơ bản, nâng cao có đáp án. Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 1.

Tải về

Mục lục Đề thi Học kì 2 Toán 1

Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 1)
 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 2)
 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 3)
 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 4)
 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 5)
 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 1)
 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 2)
 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 3)
 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 4)
 • Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 5)

Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án

 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 1)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 2)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 3)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 4)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 5)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 1)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 2)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 3)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 4)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 5)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Số bé nhất trong các số 12, 45 87, 52, 97 là:

A. 12 B. 52

C. 11 D. 97

Câu 2. Số liền trước của số 89 là:

A. 87 B. 88

C. 89 D. 90

Câu 3. Số tròn chục bé nhất là:

A. 80 B. 90

C. 60 D. 10

Câu 4. Số 90 đứng liền sau số nào?

A. 89 B. 98

C. 91 D. 92

Câu 5. Kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…….

A. 79cm B. 89cm

C. 90cm D. 69 cm

Câu 6. Trong mỗi tuần lễ em đi học các ngày

A. Thứ bảy, chủ nhật

B. Thứ hai, thứ ba, thứ tư

C. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm

D. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (theo mẫu) (1 điểm)

78 7 chục, 8 đơn vị 78 = 70 + 8 8 chục, 0 đơn vị 90 22 = 20 + 2 65

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

2 + 23 25 + 41

87 – 5 78 – 23

Câu 9. Tính (2 điểm)

10 + 20 + 30 =

90 – 30 + 20 =

Câu 10. (2 điểm) Lan có 30 nhãn vở, Mai có 20 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số?

A. 9 B. 10

C. 11 D. 12

Câu 2. Số trừ đi 10 được 30. Số đó là:

A. 20 B. 10

C. 40 D. 50

Câu 3. Số các số có hai chữ số tính từ số 11 đến số 21 là:

A. 11 B. 12

C. 13 D. 14

Câu 4. Trong các dãy số sau, dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự tăng dần?

A. 12; 25; 37; 40; 45; 49; 87; 98; 91

B. 12; 25; 37; 40; 45; 49; 87; 91; 98

C. 25; 15; 37; 40; 45; 49; 87; 91; 98

D. 25; 15; 37; 40; 49; 45; 87; 91; 98

Câu 5. Kết quả của phép tính 40 – 20 – 10 là A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

Câu 6.

Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Hình vẽ bên có số hình vuông là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

94 + 5 87 + 12

79 – 17 85 – 42

Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

69 – 25 = 21 + …..

23 + 65 = 99 – ……

….. – 24 = 41 + 11

….. + 15 = 89 – 22

Câu 9. (2 điểm) Mẹ đi công tác 19 ngày. Mẹ đã ở đó 1 tuần lễ. Hỏi mẹ còn phải ở đó mấy ngày nữa?

Câu 10. (2 điểm) Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu viên bi?

Câu 11. (1 điểm) Lan nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 7 cộng 6 bằng 19. Hỏi số Lan nghĩ là bao nhiêu?

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2 (cơ bản – Đề 1)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 – 21

50 + 38 67 – 3

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số liền sau của 23 là 24 ….

Số liền sau của 84 là 83 ….

Số liền sau của 79 là 70 ….

Số liền sau của 98 là 99 ….

Số liền sau của 99 là 100 ….

Bài 4. An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

……………………………………………………………………………………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

88 – ……… < 56 ……… – 70 > 9

……… – 12 = 73 ……… – 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 8. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Có …….. đoạn thẳng

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Có …….. đoạn thẳng

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2 (nâng cao – Đề 1)

Bài 1. . Cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ nhất trong dãy số trên là số nào ?

b) Số lớn nhất trong dãy số trên là số nào ?

c) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần ?

Bài 2. .

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – 20 = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. . Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống :

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

a) Nếu hôm nay là thứ tư thì: Ngày hôm qua là thứ ………..

Ngày mai là thứ ………………………………………………………………………..

Ngày hôm kia là thứ ………………………………………………………………………..

Ngày kia là thứ ………………………………………………………………………..

b) Thứ năm , ngày ……………, tháng ………….

Thứ ………….., ngày 11 , tháng …………….

Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày ?

Bài 5. . Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10 cm.

Bài 6. . Số ?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Hình bên có :

…….. hình tam giác

…….. hình vuông

Bài 7. . Nam có một số bi là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 8. .Trên sân nhà Lan có một số gà và một số chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy con gà, mấy con chó?

Tải về

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan