Blog

đề thi lớp 2 học kì 1 | TaigameIOline

124
đề thi lớp 2 học kì 1 | TaigameIOline
Video đề thi lớp 2 học kì 1

Bộ đề thi Toán lớp 2 học kì 1 năm học 2020 – 2021 gồm 5 đề thi học kì 1 lớp 2 do đội ngũ giáo viên của taigameionline.vn biên soạn là đề Toán lớp 2 kì 1 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 2 kì 1 có trong đề thi lớp 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 2 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

(Để xem trọn bộ 5 đề thi kèm đáp án, mời tải tài liệu về)

Tham khảo thêm:

  • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1
  • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2
  • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3
  • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 4
  • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 5

Bản quyền thuộc về taigameionline.vnêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Số liền sau của số 24 là:

A. 24B. 25C. 26 D. 27

Câu 2: Số bé nhất có hai chữ số là số:

A. 98B. 11C. 10D. 99

Câu 3: Giá trị X thỏa mãn X + 13 = 84 là:

A. X = 80B. X = 81C. X = 70D. X = 71

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7dm + 13dm = ….dm là:

A. 18B. 19C. 20 D. 21

Câu 5: Số hình tam giác có trong hình vẽ là:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 1

A. 3B. 4C. 5D. 6

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 16b) 53 – 18c) 24 + 48d) 44 – 26

Bài 2 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 37, 12, 84, 35 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Tìm X, biết:

X + 17 = 34X – 26 = 35

Bài 3 (2 điểm): Bao gạo thứ nhất nặng 15kg, bao gạo thứ hai nặng hơn bao gạo thứ nhất 8kg. Hỏi:

a) Bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Hai bao gạo nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các số dưới đây, số bé nhất là số:

A. 36B. 17C. 26D. 15

Câu 2: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 100?

A. 11 + 49B. 33 + 57C. 14 + 66D. 28 + 72

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4dm = …cm là:

A. 40B. 4C. 14D. 44

Câu 4: Số liền trước của số 38 là số:

A. 36B. 37C. 38D. 39

Câu 5: Số hình chữ nhật có trong hình vẽ dưới đây là:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 2

A. 6B. 5C. 4D. 3

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 22 + 18b) 37 – 19c) 36 + 27d) 83 – 49

Bài 2 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

12, 14, 16, …., ….., ….., 24, 26, ….., …..

Bài 3 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) X + 28 = 52b) X – 15 = 47

Bài 4 (1 điểm): Một quyển sách có 85 trang. Bạn Hoa đã đọc được 38 trang. Hỏi bạn Hoa còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển sách?

Bài 5 (1 điểm): Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 2

+) Trong tháng 12 có ….ngày chủ nhật. Đó là những ngày…..

+) Tuần này, thứ tư là ngày 9. Tuần trước, thứ tư là ngày……Tuần sau, thứ tư là ngày…..

+) Nô-en là ngày 24 tháng 12, hôm đó là ngày thứ……..

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các số dưới đây, số lớn nhất là số:

A. 78B. 57C. 72D. 63

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 60cm = ….dm là:

A. 60B. 6C. 16D. 66

Câu 3: Số tròn chục liền trước số 34 là số:

A. 20B. 30C. 40D. 50

Câu 4: Kết quả của phép tính 26 + 17 là:

A. 43B. 44C. 33D. 47

Câu 5: Giá trị X thỏa mãn X + 15 = 42 là:

A. X = 20B. X = 23C. X = 25D. X = 27

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 23 + 18b) 34 – 17 c) 29 + 38d) 62 – 48

Bài 2 (1 điểm): Sắp xếp các số 72, 58, 12, 47 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 3 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) X – 19 = 72b) 84 – X = 14

Bài 4 (1 điểm): Lan có 22 quyển sách. Hoa có ít hơn Lan 6 quyển sách. Hỏi Hoa có bao nhiêu quyển sách?

Bài 5 (1 điểm): Tìm số hình tam giác có trong hình vẽ dưới đây:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Ngoài Bộ đề thi Toán lớp 2 kì 1 năm học 2020 – 2021 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi lớp 2 kì 2 của các môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2 và Tiếng Anh lớp 2 mà taigameionline.vn đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn.

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới