Blog

đề thi minh họa lần 3 môn toán | TaigameIOline

185
đề thi minh họa lần 3 môn toán | TaigameIOline

Dưới đây là danh sách đề thi minh họa lần 3 môn toán hay nhất được bình chọn

Video đề thi minh họa lần 3 môn toán

Môn Toán luôn là môn thi được mong đợi nhiều nhất và trong đợt BGD công bố bộ đề thi minh họa lần 3 năm 2017 các môn Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán, tổ hợp môn KHXH ( GDCD, Lịch Sử, Địa Lý) , KHTN ( Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học ) cũng không là ngoại lệ. taigameionline.vn đã nhanh chóng có được đáp án giải chi tiết đề minh hoa môn Toán 2017 lần 3 của Bộ Giáo Dục & ĐT được thực hiện bởi Ngọc Huyền LB.

Một số câu hỏi trong đề thi minh họa lần 3 môn Toán 2017

Câu 1. Cho hàm số y = x³ – 3x có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành. A. 2 B. 3 C. 1 D.0 Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3;-4;0), B(-1;1;3) và C(3;1;0) Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho AD = BC A. D(-2;0;0) hoặc D(-4;0;0) B. D(0;0;0) hoặc D(-6;0;0) C. D(6;0;0) hoặc D(12;0;0) D. D(0;0;0) hoặc D(6;0;0) Câu 47: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-2y+2z-3=0. Mặt cầu (S): x²+y²+z²+2x-4y-2z-5=0. Giả sử điểm M ∈ (P) và N ∈ (S) sao cho vector MN cùng phương với vector u=(1,0,1) và khoảng cách M và N lớn nhất. Tính MN. A. MN = 3 B. MN = 1+2can2 C. MN = 3can2 D. MN = 14 Câu 50: Cho khối tứ diện có thể tích bằng V. Gọi V’ là thể tích khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh khối tứ diện đã cho. Tính tỉ số V’/V. A. V’/V = 1/2 B. V’/V = 1/4 C. V’/V = 2/3 D. V’/V = 5/8

Sự phân bố câu hỏi và mức độ kiến thức trong đề thi môn Toán minh họa lần 3 năm 2017 • Số câu hỏi liên quan đến hình vẽ ( bảng biến thiên, đồ thị hàm số, hình vẽ minh họa) : 8 câu • Số câu hỏi mức độ Nhận biết – Thông hiểu (mức độ rất dễ và cơ bản): 30 câu (Từ câu 1 đến câu 30) • Số câu hỏi Vận dụng thấp : 13 câu (Từ câu 31 đến câu 43) • Số câu hỏi Vận dụng cao : 7 câu (Từ câu 44 đến câu 50)

Đánh giá chung từ taigameionline.vn : Đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục & ĐT lần này phân hóa rất tốt các thí sinh ở phổ điểm dưới 8 điểm và trên 8 điểm

Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết

Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết

Đáp án giải chi tiết đề minh họa môn Toán 2017 lần 3 của Bộ Giáo Dục

Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan