Blog

Quy đổi từ MB sang GB (Megabyte → Gigabyte) | TaigameIOline

381
Quy đổi từ MB sang GB (Megabyte → Gigabyte) | TaigameIOline

Dưới đây là danh sách đổi mb sang gb hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Megabyte bằng bao nhiêu Gigabyte?

1 Megabyte bằng 0,001 gigabyte (thập phân).

1 MB = 10 -3 GB trong cơ số 10 (SI).

1 Megabyte bằng 0,0009765625 gigabyte (nhị phân).

1 MB = 2 -10 GB trong cơ số 2.

1 Megabyte vs 1 Gigabyte

1 Megabyte (MB) 1 Gigabyte (GB) 106 byte (base 10) 109 byte (base 10) 10002 byte 10003 byte 1,000,000 byte 1,000,000,000 byte 220 byte (base 2) 230 byte (base 2) 1,048,576 byte 1,073,741,824 byte 1,000,000 × 8 bit 1,000,000,000 × 8 bit 8,000,000 bit 8,000,000,000 bit

Bảng chuyển đổi MB sang GB

Megabyte (MB) Gigabytes (GB) thập phân Gigabytes (GB) nhị phân 1 MB 0.001 GB 0.0009765625 GB 5 MB 0.005 GB 0.0048828125 GB 10 MB 0.01 GB 0.009765625 GB 15 MB 0.015 GB 0.0146484375 GB 20 MB 0.02 GB 0.01953125 GB 25 MB 0.025 GB 0.0244140625 GB 30 MB 0.03 GB 0.029296875 GB 35 MB 0.035 GB 0.0341796875 GB 40 MB 0.04 GB 0.0390625 GB 45 MB 0.045 GB 0.0439453125 GB 50 MB 0.05 GB 0.048828125 GB 55 MB 0.055 GB 0.0537109375 GB 60 MB 0.06 GB 0.05859375 GB 65 MB 0.065 GB 0.0634765625 GB 70 MB 0.07 GB 0.068359375 GB 75 MB 0.075 GB 0.0732421875 GB 80 MB 0.08 GB 0.078125 GB 85 MB 0.085 GB 0.0830078125 GB 90 MB 0.09 GB 0.087890625 GB 95 MB 0.095 GB 0.0927734375 GB 100 MB 0.1 GB 0.09765625 GB 105 MB 0.105 GB 0.1025390625 GB 110 MB 0.11 GB 0.107421875 GB 115 MB 0.115 GB 0.1123046875 GB 120 MB 0.12 GB 0.1171875 GB 125 MB 0.125 GB 0.1220703125 GB 130 MB 0.13 GB 0.126953125 GB 135 MB 0.135 GB 0.1318359375 GB 140 MB 0.14 GB 0.13671875 GB 145 MB 0.145 GB 0.1416015625 GB 150 MB 0.15 GB 0.146484375 GB 200 MB 0.2 GB 0.1953125 GB 250 MB 0.25 GB 0.244140625 GB 300 MB 0.3 GB 0.29296875 GB 350 MB 0.35 GB 0.341796875 GB 400 MB 0.4 GB 0.390625 GB 450 MB 0.45 GB 0.439453125 GB 500 MB 0.5 GB 0.48828125 GB 1000 MB 1 GB 0.9765625 GB

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan