Blog

gia công tiếng anh là gì | TaigameIOline

421

Trong sản xuất chúng ta thường nghe đến từ gia công vậy bạn có biết nghĩa của từ “gia công trong tiếng anh là gì” không !?. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Gia công tiếng Anh là gì?

Manufacture (Verb) /ˌmæn.jəˈfæk.tʃɚ/

Nghĩa tiếng Việt: Gia công

Nghĩa tiếng Anh: to produce goods in large numbers, usually in a factory using machines

gia công tiếng anh là gì

(Nghĩa của gia công trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Make, process, assemble,…

Ví dụ về từ gia công trong tiếng anh

 • cho công nghệ gia công và nông nghiệp thông minh.
 • for smart manufacturing and agriculture.
 • Dây chuyền gia công lắp ráp ô tô mới được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trước năm 2009 và sẽ giúp Honda tăng tổng sản lượng sản xuất tại Trung Quốc lên 700000 ô tô mỗi năm.
 • The new car assembly line is expected to become operational by 2009 and will increase Honda ‘s total production capacity in China to 700,000 cars a year.
 • Số liệu hướng dẫn được theo dõi sát về hoạt động gia công tại các tiểu bang ven biển trung Đại Tây Dương nước Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Ba 2010.
 • The closely-watched guide to manufacturing activity in the mid-Atlantic states slumped to its lowest level since March 2010.
 • Yêu cầu chúng gia công lại các mảnh ghép và rồi chia sẻ điều chúng biết về giáo lễ với các em khác trong Hội Thiếu Nhi.
 • Ask them to assemble their puzzle and then share what they know about the ordinance with the rest of the Primary.
 • Nó được gia công tại hầm bí mật từng mảnh một, cho đến phiên bản thử nghiệm.
 • It’s assembled in the vault, piece by piece, until beta trials.
 • Gia công và xuất khẩu là hai lĩnh vực đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
 • Manufacturing and export sectors are key contributors to Viet Nam economic growth.
 • Nhưng tôi đã đến phòng trưng bày sản phẩm của nhà gia công Viroto ở Manchester United.
 • But I did go into the Manchester United showroom of the manufacturer, Virito,
 • Bất kỳ con số nào dưới 0 đều chỉ sự co giảm trong hoạt động gia công của khu vực.
 • Any figure below zero indicates a contraction in the regional manufacturing sector.
 • Có vẻ không phải gia công hàng loạt.
 • Doesn’t look mass-manufactured.
 • Ông Nam, chúng ta sẽ đấu tranh để chuyển mọi lỗi lầm lên nhà sản xuất, hãng Michael Adam.
 • Mr. Nam, we’re gonna fight to push all the fault on the manufacturer, Michael Adam.
 • SOI là bước đột phá lớn bởi vì nó cải tiến công nghệ sản xuất chip trong một hai năm tới so với công nghệ Bulk Silicon thông thường.
 • SOI is a major breakthrough because it advances chip manufacturing one-to-two years ahead of conventional bulk silicon.
 • Việc nhập khẩu, gia công và dùng túi nhựa đã bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ động vật dưới biển và trên cạn vì chúng có thể chết sau khi ăn phải các túi nhựa này.
 • The importation, manufacture, and use of plastic bags have been banned in order to protect the lives of marine and land animals, which can die after ingesting them.
 • với những nhà cung cấp vật liệu, nhà gia công và khách hàng tiềm năng.
 • with material suppliers, manufacturers and potential customers.
 • trong quy trình gia công;
 • in their manufacturing processes;
 • Đến tháng mười một, hoạt động gia công của Mỹ vẫn tăng đều so với tháng trước , số liệu của Mỹ Federation of Logistics and Purchasing hôm thứ bảy cho thấy như vậy .
 • United States manufacturing activity continued to tick up in November from the previous month , data from the United States Federation of Logistics and Purchasing showed Saturday .
 • đã được gia công ở nơi khác và vận chuyện đến bằng xe tải
 • that has been custom manufactured off-site and delivered on a truck
 • Họ đã đang tháo rời những trang thiết bị gia công
 • They were fiddling with the manufacturing equipment
 • Các đặc vụ F.B.I phát hiện ra một dây chuyền gia công ở Qatar.
 • F.B.I agents uncovered a manufacturing plant in Qatar.
 • Và vì nó rẻ hơn nhiều, các nhà gia công bánh mì quyết định cho thêm vào đó tùm lum thứ.
 • And as it became cheaper, bread manufacturers decided to add in all kinds of things.
 • Cô ấy có thể mua chiếc hộp này và có thể gia công nó.
 • She can buy this box and she can manufacture it.
 • Đồng thời , các nhà gia công Nhật còn bị ảnh hưởng nặng nề từ lũ lụt ở Mã Lai.
 • At the same time , Japanese manufacturers have also been hit hard by the floods in Malaysia.

Trên đây là bài viết giải thích nghĩa của từ gia công trong tiếng anh. Chúc các bạn học tốt!

Kim Ngân

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

Load more