Blog

Download Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS và hướng dẫn cách điền

285
Download Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS và hướng dẫn cách điền

Dưới đây là bài viết mẫu giấy nộp tiền hot nhất hiện nay

Video mẫu giấy nộp tiền

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS mới nhất là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài mẫu theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu C1- 02/NS – Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Thông tư 84/2016/TT-BTC. Mẫu giấy này được sử dụng khi nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Trong bài viết này, dịch vụ kế toán thuế TinLaw sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và mẫu tải. Cùng tham khảo nhé!

MỤC LỤC

 • Tải Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước – Mẫu C1-02/NS
 • Cách điền Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước – Mẫu C1-02/NS

Tải Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước – Mẫu C1-02/NS

>> Download Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước – Mẫu C1-02/NS

Mẫu số: C1-02/NS

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển Khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………………………………………….. Mã số thuế: …………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:……………

Người nộp thay: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:……………

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài Khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ………………..

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ………………………………………………………………………………….

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: ……………………………………………………………………………………………

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các Khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu Mục

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.

(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

Cách điền Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước – Mẫu C1-02/NS

Các bạn điền giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước như sau:

Chọn hình thức nộp tiền
Chọn hình thức nộp tiền
 • Các bạn đánh tích chọn hình thức nhé: Tiền mặt, chuyển khoản, loại tiền …
 • Nếu các bạn nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.
Điền thông tin doanh nghiệp
Điền thông tin doanh nghiệp
 • Ghi tên Công ty
 • Ghi mã số thuế
 • Ghi địa chỉ Công ty
 • Trường hợp nộp thay thì viết thông tin vào hàng “Người nộp thay”

Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng mà doanh nghiệp bạn mở tài khoản đã đăng ký để nộp thuế điện tử trích TK số: Số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp bạn hoặc thu tiền mặt để Nộp vào NSNN theo:

 • Chọn ô “TK thu NSNN”đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.
 • Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.

vào tài Khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP:…………………………………………….

 • Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp.

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu : Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách)

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

 • Chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.
 • Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

 • Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ….Năm triệu hai trăm nghìn đồng………
 • Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;
 • Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

>> Xem Cách viết Mã chương, mã nội dung kinh tế (Mã Tiểu mục)

Trường hợp các bạn nộp giấy nộp Tiền thuế điện tử qua mạng thì xem chi tiết tại đây nhé: Hướng dẫn đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử qua mạng

Trên đây là cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS mới nhất 2021. Nếu vẫn còn thắc mắc vui có vấn đề cần giải đáp vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán TinLaw để sớm được hướng dẫn, tư vấn.

Gọi ngay: 1900 633 306

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan