Cách lưu, Tải Story trên Instagram có âm thanh xuống điện thoại dễ dàng

Blog

Lợi ích việc lưu lại Story Instagram về điện thoại

 • Story Instagram chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ, vì vậy việc lưu lại Story Instagram vào điện thoại sẽ giúp bạn có thể xem lại bất cứ lúc nào bạn muốn.
 • Cũng dễ dàng chia sẻ với bạn bè và người thân qua các trang mạng xã hội.

Cách lưu ảnh, video Story Instagram trên điện thoại Android

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Story Saver for Instagram.
 • Chọn I agree with these terms.
 • Nhấn Agree.
 • Đăng nhập bằng tài khoản Instagram hoặc Facebook.
 • Mở Story Instagram bạn muốn tải.
 • Nhấn Download.
 • Cấp quyền truy cập thư viện cho ứng dụng.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Sau khi cài đặt xong ứng dụng Story Saver for Instagram, hãy mở ứng dụng từ giao diện chính của điện thoại.

Mở ứng dụng Story Saver for Instagram

Bước 2: Check chọn I agree with these terms, sau đó nhấn Agree để đồng ý các điều khoản của ứng dụng.

Đồng ý các điều khoản của ứng dụng

Bước 3: Bạn cần đăng nhập vào ứng dụng Story Saver for Instagram bằng tài khoản Instagram hoặc tài khoản Facebook. Trong bài viết này, tôi đăng nhập bằng tài khoản Facebook.

Bạn hãy đăng nhập ứng dụng Story Saver for Instagram bằng tài khoản Instagram hoặc tài khoản Facebook.

Sau đó, hãy nhập số điện thoại hoặc di động, mật khẩu tài khoản Facebook bạn sử dụng để liên kết với Instagram và nhấn Đăng nhập.

Nhập số điện thoại hoặc di động, mật khẩu tài khoản Facebook bạn sử dụng để liên kết với Instagram.

Bước 4: Tiếp theo, bạn hãy mở Story Instagram bạn muốn tải về thiết bị.

Mở Story Instagram bạn muốn tải về thiết bị.

Bước 5: Nhấn Download để tải Story.

Nhấn Download để tải Story

Bước 6: Cuối cùng, hãy cấp quyền truy cập thư viện cho ứng dụng Story Saver for Instagram.

Cấp quyền truy cập thư viện cho ứng dụng Story Saver for Instagram

Tada! Bạn đã thành công tải xuống video Story Instagram!

Cách lưu Story Instagram trên điện thoại iPhone

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng ReShare Story for Instagram.
 • Đăng nhập ReShare Story for Instagram.
 • Nhấn I Accept. Please, don’t remind me.
 • Mở Story Instagram bạn muốn tải về thiết bị.
 • Nhấn vào Options.
 • Chọn Save để lưu Story Instagram về thiết bị.
 • Cấp quyền truy cập thư viện cho ứng dụng ReShare Story for Instagram.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Sau khi cài đặt xong ứng dụng ReShare Story for Instagram, hãy mở ứng dụng từ giao diện chính của điện thoại.

Mở ứng dụng ReShare Story for Instagram

Chọn Tiếp tục với Facebook để đăng nhập tài khoản.

Chọn Tiếp tục với Facebook để đăng nhập tài khoản

Sau đó, hãy nhập số điện thoại hoặc di động, mật khẩu tài khoản Facebook bạn sử dụng để liên kết với Instagram và nhấn Đăng nhập.

Đăng nhập tài khoản

Tiếp theo, hãy chọn Tiếp tục với tài khoản Instagram của bạn.

Chọn Tiếp tục với tài khoản Instagram của bạn

Nhập tên đầy đủ, tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó nhấn Tiếp để đăng nhập vào ReShare Story for Instagram.

Nhập tên đầy đủ, tên người dùng và mật khẩu

Bước 2: Nhấn I Accept. Please, don’t remind me để đồng ý các điều khoản của ứng dụng.

Nhấn I Accept. Please, don't remind me

Bước 3: Tiếp theo, hãy mở Story Instagram bạn muốn tải về thiết bị.

Mở Story Instagram bạn muốn tải về thiết bị

Bước 4: Nhấn vào Options ở góc phải màn hình của Story bạn muốn tải.

Nhấn vào Options ở góc phải màn hình Story bạn muốn tải

Bước 5: Chọn Save để lưu Story Instagram về thiết bị.

Chọn Save để lưu Story Instagram về thiết bị

Bước 6: Cuối cùng, hãy cấp quyền truy cập thư viện cho ứng dụng ReShare Story for Instagram.

Cấp quyền truy cập thư viện cho ứng dụng ReShare Story for Instagram

Tada! Bạn đã tải xuống thành công!

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tải Story trên Instagram có âm thanh về điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!