Blog

tieng anh 8 unit 12 read | TaigameIOline

267

Unit 12 lớp 8: Read

Unit 12: A Vacation Abroad

Read (Trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8)

Read these postcards from Mrs. Quyen to her children.

(Hãy đọc những tấm bưu thiếp bà Quyên gửi về cho các con.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

1. Write what Mrs. Quyen did and saw in each of these places.

(Hãy viết về những điều bà Quyên đã làm, những điều bà đã thấy tại mỗi nơi bà đã đi thăm.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

2. Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

a) How did Mrs. Quyen go to Kilauea Volcano?

=> She went there by plane.

b) Where in San Francisco did Mrs. Quyen see the famous prison?

=> She saw the prison on the island of Alcatraz.

c) What is special about Mount Rushmore?

=> People can see Mount Rushmore from more than 100 kilometres away.

d) What is the other name of Chicago?

=> It is also called “The Windy City”.

e) What did Mrs. Quyen do while her husband was visiting the Statue of Liberty?

=> She went shopping.

Các bài soạn Unit 12 lớp 8: A Vacation Abroad:

 • Unit 12: A Vacation Abroad
 • Getting Started (trang 111 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen and Read (trang 112-113 SGK Tiếng Anh 8)

 • Speak (trang 113-114 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen (trang 115 SGK Tiếng Anh 8)

 • Read (trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8)

 • Write (trang 118 SGK Tiếng Anh 8)

 • Language Focus (trang 119-120 SGK Tiếng Anh 8)

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 12

 • Từ vựng Unit 12: A Vacation Abroad

 • Ngữ pháp Unit 12: Cách sử dụng của thì quá khứ tiếp diễn.

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 12: A Vacation Abroad (Đề 1)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng anh 8
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 (có đáp án)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại taigameionline.vn

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

24/05/2023 19:41 11

24/05/2023 17:52 8

Load more