Blog

tiếng anh lớp 6 trang 52 tập 2 | TaigameIOline

459

Unit 11 lớp 6: A Closer Look 2 | Giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Unit 11 lớp 6: A Closer Look 2 – Kết nối tri thức

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 A Closer Look 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết:

 • A Closer Look 2 (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Write a or an (Viết a hoặc an) …

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: A Closer Look 2 – sách cũ

A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Listen again to part of the conversation from Getting Started. Pay attention to the conditional sentences – type 1. (Nghe lại phần hội thoại từ phần Bắt đầu. Chú ý đến câu điều kiện loại 1.)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

Hướng dẫn dịch:

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên liệu tự nhiên. Nếu tất cả chúng ta sử dụng túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường đấy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình có thể mua nó ở đâu nhỉ?

Nick: Họ bán rất nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu dang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đi xe đạp thì sẽ giảm ô nhiễm không khí. Đúng không?

Một số câu điều kiện loại 1:

If we all use this kind of bag, we’ll help the environment.

If more people cycle, there will be less air pollution.

2. Write the correct form of each verb in brackets (Viết hình thức dùng của mỗi động từ trong ngoặc đơn sau. )

1. is; will plant 2. recycle; will help3. will save; don’t waste 4. will have; use 5. is not; will be

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu trời nắng vào tuần tới, chúng tôi sẽ trồng rau.

2. Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn, chúng ta sẽ giúp Trái Đất của chúng ta.

3. Chúng ta sẽ cứu được nhiều cây nếu chúng ta không lãng phí quá nhiều giấy.

4. Nhiều người sẽ có nước sạch nếu chúng ta chỉ sử dụng nước khi chúng ta cần.

5. Nếu dòng sông không dơ bẩn, sẽ có nhiều cá hơn.

3. Match an if-clause in column A with a suitable main clause in column B. (Nối mệnh đề “If” trong cột A với một mệnh đề chính trong cột B sao cho phù hợp.)

1 — c. If people have a shower instead of a bath, they will save a lot of water.

2 – e. If she likes this “green” shopping bag, I’ll buy one for her.

3 – b. If you plant more trees, the air won’t be so polluted.

4 – a. If you are patient, you’ll remember the answer.

5 – d. If you see someone throw rubbish on the road, what will you do?

Hướng dẫn dịch:

1 — c. Nếu người ta tắm vòi sen thay vì tắm bồn, họ sẽ tiểt kiệm được nhiều nước.

2 – e. Nếu cô ấy thích cái túi mua sắm “xanh”, tôi sẽ mua cho cô ấy một cái.

3 – b. Nếu bạn trồng nhiều cây hơn, không khí sẽ không bị ô nhiễm.

4 – a. Nếu bạn kiên nhẫn, bạn sẽ nhớ được câu trả lời thôi.

5 – d. Nếu bạn thấy ai dó ném rác trển đường, bạn sẽ làm gì?

4. Combine each pair of sentences below to make a conditional sentence – type 1. (Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành một câu điều kiện loại 1 cho phù hợp. )

1. If we pollute the air, we will have breathing problems

2. If people pollute the water, a lot of fish will die.

3. If we cut down trees in the forest, there will be more floods.

4. If the soil is polluted, plants will die.

5. If there is noise pollution, people and animals will have hearing problems.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu chúng ta làm ô nhiễm không khí, chúng ta sẽ gặp các vấn đề về hô hấp.

2. Nếu người ta làm ô nhiễm nguồn nước, nhiều cá sẽ bị chết.

3. Nếu chúng ta chặt cây trong rừng, sẽ có thêm nhiều trận lủ lụt xảy ra.

4. Nếu đất ô nhiễm, cây sẽ chết.

5. Nếu có ô nhiễm tiếng ồn, con người và động vật sẽ gặp các vấn đề về thính giác.

5. Use your own ideas to complete the sentences below. Share your sentences with a classmate. Do you have the same sentences? (Sử dụng ý kiến riêng của em để hoàn thành các câu bên dưới. Chia sẻ các câu của em với một bạn cùng lớp. Em có câu tương tự không?)

1. If you walk to school, you will make the air less polluted.

2. If you use recycled paper, you will save a lot of trees.

3. If the Earth becomes hotter, the plant and animal will die soon.

4. If parents teach their children about the three Rs, they will help environment so much.

5. If you want to save a lot of electricity, don’t use the bulb.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn đi bộ đến trường, bạn sẽ làm cho không khí giảm ô nhiễm.

2. Nếu bạn sử dụng giấy tái chế, bạn sẽ cứu được rất nhiều cây xanh.

3. Nếu Trái đất nóng hơn nữa, cây cối và động vật sẽ chết sớm.

4. Nếu cha mẹ dạy cho con cái về 3R, chúng sẽ giúp ích cho môi trường rất nhiều.

5. Nếu bạn muốn tiết kiệm nhiều điện, bạn đừng sử dụng bóng đèn tròn.

6. Fun matching (Vui nối)

Hướng dẫn dịch:

Làm việc theo 2 nhóm lớn A và B.

Nhóm A bí mật viết 5 mệnh đề If lên một tờ giấy.

Nhóm B bí mật viết 5 mệnh đề chính vào một tờ giấy. Nối mệnh đề If với mệnh đề chính

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 11 lớp 6:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1 – 5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read… 2. There are a lot of…

 • A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. The three Rs stand for… 2. Write a word in the…

 • A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen again to part of… 2. Write the correct form…

 • Communication (phần 1 – 3 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. The 3Rs Club in your… 2. Interview a classmate…

 • Skills 1 (phần 1 – 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Find these words or… 2. Match the words with…

 • Skills 2 (phần 1 – 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. The 3Rs Club is looking for… 2. Tick True or False…

 • Looking Back (phần 1 – 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Add more words to the… 2. In pairs, ask and…

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới)Look at the pictures…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại taigameionline.vn

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

Load more