toán 11 bài 4 trang 37 | TaigameIOline

Blog

Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Video Bài 4 trang 37 SGK Đại số 11 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 4 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

a. 2sin2 x + taigameionline.vn – 3cos2 x = 0

b. 3sin2 x – 4 taigameionline.vn + 5 cos2 x =2

c. sin2 x + sin2x – 2 cos2 x = 1/2

d. 2cos2x – 3√3sin2x – 4sin2x = -4

Lời giải:

a) 2sin2x + taigameionline.vn – 3cos2x = 0 (1)

+ Xét cos x = 0 ⇒ sin2x = 1 – cos2x = 1

Phương trình (1) trở thành: 2 = 0 (loại)

+ Xét cos x ≠ 0, chia cả hai vế của (1) cho cos2x ta được:

Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy phương trình có tập nghiệm Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11 (k ∈ Z)

b) 3sin2x – taigameionline.vn + 5cos2x = 2

⇔ 3sin2x – taigameionline.vn + 5cos2x = 2(sin2x + cos2x)

⇔ sin2x – taigameionline.vn + 3 cos2x = 0 (1)

+ Xét cosx = 0 ⇒ sin2x = 1.

Phương trình (1) trở thành 1 = 0 (Vô lý).

+ Xét cos x ≠ 0. Chia hai vế phương trình cho cos2x ta được

Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy phương trình có tập nghiệm Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11 (k ∈ Z)

Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

+ Xét cos x = 0 ⇒ sin2x = 1 – cos2x = 1

(1) trở thành 1 = 0 (Vô lý).

+ Xét cos x ≠ 0, chia cả hai vế cho cos2x ta được:

Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy phương trình có tập nghiệm Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11 (k ∈ Z)

Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy phương trình có tập nghiệm Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11 (k ∈ Z)

Kiến thức áp dụng

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Bài 3 khác:

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 29 : Giải các phương trình trong ví dụ….

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 31 : Giải các phương trình sau….

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 32 : Hãy nhắc lại….

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 34 : Giải phương trình 3cos2 6x + 8sin3x cos3x – 4 ….

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 35 : Dựa vào các công thức cộng đã học….

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 36 : Giải phương trình √3 sin3x – cos3x = √2…..

 • Bài 1 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải phương trình…

 • Bài 2 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

 • Bài 3 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

 • Bài 4 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

 • Bài 5 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

 • Bài 6 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Chương 1 khác:

 • Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
 • Ôn tập chương 1
 • Tiếp theo: Toán 11 Đại số Chương 2
 • Bài 1: Quy tắc đếm
 • Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
 • Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại taigameionline.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *