Blog

Chính tả – Tuần 2 trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

179
Chính tả – Tuần 2 trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

Dưới đây là danh sách từ có vần uêch hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Viết vào chỗ trống trong bảng :

1. Viết vào chỗ trống trong bảng :

a) Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch

M : nguệch ngoạc,……………..

b) Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu

M : ngã khuỵu, …………………

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

(xấu, sấu)

cây ………..; chữ …………

(căn, căng)

kiêu ………..; …………. dặn

(sẻ, xẻ)

san ………..; …………. gỗ

(nhằn, nhằng)

nhọc ……….; lằng ……….

(sắn, xắn)

………. tay áo; củ …………

(vắn, vắng)

………. mặt; ………. tắt

TRẢ LỜI

1. Viết vào chỗ trống trong bảng :

a) Các từ ngữ có vần uêch

M : nguệch ngoạc, rỗng tuếch, trống huếch, khuếch khoác, tuệch toạc, bộc tuệch….

b) Các từ ngữ có vần uyu

M : ngã khuỵu, khuỷu tay, khuỷu đê, khúc khuỷu….

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

– cây sấu; chữ xấu

– kiêu căng; căn dặn

– san sẻ; xẻ gỗ

– nhọc nhằn; lằng nhằng

– xắn tay áo; củ sắn

vắng mặt; vắn tắt

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo Chính tả - Tuần 2 trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 3 – Xem ngay

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan