Blog
294

Dưới đây là bài viết unit 5 lop 8 write hot nhất hiện nay

Unit 5 lớp 8: Write

Unit 5: Study Habits

Write (Trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8)

1. Look at Hoa’s letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter.

(Hãy xem bức thư Hoa gửi Tim. Cô ấy đã viết thư này vào cuối học kì. Nhận biết các phần. Hãy gán nhãn chúng theo mẫu tự thích hợp.)

A Body of the letter: Nội dung lá thư

B Heading – writer’s address and the date: Tiêu đề – địa chỉ của người viết và ngày tháng

C Closing – Your friend/ Regards/ Love: Cuối thư – Bạn của bạn/ Lời chúc tốt đẹp/ Thân thương

D Opening – Dear …, : Đầu thư – Thân mến …,

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Hướng dẫn dịch

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

2. Now help Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Use the information in the box.

(Bây giờ em hãy giúp Hoa viết thư cho Donna, bạn quen biết qua thư của cô ấy ở San Francisco, dùng thông tin cho trong khung.)

Gợi ý:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Các bài soạn Unit 5 lớp 8: Study Habits:

 • Unit 5: Study Habits
 • Getting Started (trang 46 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. Ask and answer questions about …

 • Listen and Read (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8) Mom: Tim? Tim? Are you home? …

 • Speak (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 8) Work in groups. Ask each other about your studies. …

 • Listen (trang 48 SGK Tiếng Anh 8) Listen to the dialogue and complete the report card.

 • Read (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 8) Language learners learn words in different ways. Some …

 • Write (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8) 1. Look at Hoa’s letter to Tim. She wrote it at the end …

 • Language Focus (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 8) 1. Complete the dialogues. Use the adverbs …

 • Từ vựng Unit 5: Study Habits

 • Ngữ pháp Unit 5: Adverb of manner (Trạng ngữ chỉ cách thức).

 • Ngữ pháp Unit 5: Cấu trúc của câu mệnh lệnh trong lời nói trực tiếp và gián tiếp.

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 5: Study Habits (Đề 1)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng anh 8
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 (có đáp án)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại taigameionline.vn

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan