Blog

vở bài tập toán lớp 3 trang 91 | TaigameIOline

18
vở bài tập toán lớp 3 trang 91 | TaigameIOline

1. Tính giá trị của biểu thức

1. Tính giá trị của biểu thức :

a. 417 – (37 – 20)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 trang 91

b. 826 – (70 + 30)

c. 148 : (4 : 2)

d. (30 + 20) ⨯ 5

2. Tính giá trị của biểu thức :

a. 450 – (25 – 10) b. 180 : 6 : 2

450 – 25 – 10 180 : (6 : 2)

c. 410 – (50 + 30) d. 16 ⨯ 6 : 3

410 – 50 + 30 16 ⨯ (6 : 3)

3. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

(87 + 3) : 3 … 30 100 … 888 : (4 + 4)

25 + (42 – 11) … 55 50 … (50 + 50) : 5

4. Số ?

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

Xem thêmTham khảo: huong dan dau truong chan ly | TaigameIOline

Xem thêmTham khảo: huong dan dau truong chan ly | TaigameIOline

Xem thêmTham khảo: huong dan dau truong chan ly | TaigameIOline

Xem thêmTham khảo: huong dan dau truong chan ly | TaigameIOline

Bài giải

1.

a. 417 – (37 – 20) = 417 – 17

= 400

b. 826 – (70 + 30) = 826 – 100

= 726

c. 148 : (4 : 2) = 148 : 2

= 74

d. (30 + 20) ⨯ 5 = 50 ⨯ 5

= 250

2.

a. 450 – (25 – 10) = 450 – 15 b. 180 : 6 : 2 = 30 : 2

= 435 = 15

450 – 25 – 10 = 425 – 10 180 : (6 : 2) = 180 : 3

= 415 = 60

c. 410 – (50 + 30) = 410 – 80 d. 16 ⨯ 6 : 3 = 96 : 3

= 330 = 32

Xem thêmTham khảo: Hướng dẫn liên kết nhiều tài khoản Gmail | TaigameIOline

410 – 50 + 30 = 360 + 30 16 ⨯ (6 : 3) = 16 ⨯ 2

= 390 = 32

3.

(87 + 3) : 3 = 30

25 + (42 – 11) > 55

100 < 888 : (4 + 4)

50 > (50 + 50) : 5

4.

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

60

35

196

124

taigameionline.vn

Bài tiếp theo Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Xem lời giải SGK – Toán 3 – Xem ngay

Danh mục: Blog

Nguồn: https://taigameionline.vn

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

Load more