Blog

vở bài tập toán lớp 4 trang 72 | TaigameIOline

249
vở bài tập toán lớp 4 trang 72 | TaigameIOline
Video Vở bài tập toán lớp 4 trang 72

2. Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215 m

1. Đặt tính rồi tính

428 × 213

1316 × 324

2. Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215 m.

3. Viết vào ô trống theo mẫu

a

123

321

321

b

142

141

142

a × b

38622

4.a) Đặt tính rồi tính

264 × 123

123 × 264

b) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

– Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau

– Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

– Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau

– Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Diện tích khu đất hình vuông là:

215 215 = 46225 (m2)

Đáp số : 46225m2

3.

a

123

321

321

b

142

141

142

a × b

38622

5261

45582

4.

a)

b)

– Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau

S

– Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

Đ

– Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau

Đ

– Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

S

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo Câu 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới