Blog
269

Unit 6: Gender Equality 6 lớp 10: Writing

Unit 6: Gender Equality 6 lớp 10: Writing (trang 11 – 12 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. The following text about the advantages of — 3. being a working mother is missing the detailed explanations. Put the explanations (a-c) in the yellow box in the appropriate blanks (1-3).(Bài văn sau nói về những thuận lợi của việc là một người mẹ đi làm mà đang thiếu những giải thích chi tiết. Đặt những giải thích (a – c) trong khung màu vàng vào trong khoảng trông thích hợp (1 – 3).)

Hướng dẫn dịch:

Thuận lợi của việc là một người mẹ đi làm

Những người mẹ nên được khuyến khích nhiều để đi làm việc bên ngoài. Đầu tiên, những người mẹ đi làm đóng góp cho thu nhập gia đình. Họ giúp chồng mình trả chi phí gia đình m thỏa mãn nhu cầu đang tăng lên của trẻ con. Cuộc sông ngày càng đắt đỏ vì vậy lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng trong ngân sách gia đình của họ.

Thứ hai, những người mẹ đi làm là những người giáo dục tốt cho con trẻ. Kinh nghiệm làm wiệc mở rộng kiên thức của họ và dần dần làm họ trưởng thành. Qua công việc, họ khám phá điểm mạnh và điếm yếu của họ, trở nên hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách hay để giáo dục con cái.

Cuối cùng, những người mẹ đi làm là ví dụ tốt cho con cái của họ. Khi bọn trẻ thấy cha mẹ chúng làm việc vất vả như thế nào để chu cấp cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học từ họ. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu có thể truyền từ thê hệ này sang thế hệ khác.

Rõ ràng, những người mẹ nên được hỗ trợ mạnh mẽ để làm việc bên ngoài.

1. b 2. c 3. a

2. Read the text in 1 again. Complete the following outline.(Đọc bài văn lần nữa. Hoàn thành dàn bài sau.)

2. Life is getting expensive, so women’s salaries are becoming important to their household budgets.

2. They discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and look for good ways to educate children.

1. Children see parents work hard and share domestic responsibilities and they learn from them.

Hướng dẫn dịch:

Câu chủ đề: Những người mẹ nên được khuyến khích nhiều để đi làm bên ngoài.

A. Ý hỗ trợ 1. Những người mẹ đi làm đóng góp cho thu nhập gia đình.

Giải thích:

1. Họ giúp trả chi phí gia đình và thỏa mãn nhu cầu đang tăng lên của trẻ con.

2. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ vì vậy lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng trong ngân sách gia dinh của họ.

B. Ý kiến hỗ trợ 2. Những người mẹ đi làm là những người giáo dục tôt cho con trẻ.

Giải thích:

1. Kinh nghiệm làm việc mở rộng kiến thức của họ và dần dần làm họ trưởng thành.

2. Họ khám phá điểm mạnh và điểm yếu của họ, trở nên hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách hay để giáo dục con cái.

C. Ý kiến hỗ trợ 3. Những người mẹ đi làm là ví dụ tốt cho con cái của họ.

Giải thích:

1. Bọn trẻ thấy cha mẹ chúng làm việc vất vả như thế nào dể chu cấp cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học từ họ.

2. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chì, trách nhiệm và tình yêu có thể truyền thế hệ này sang thế hệ khác.

3. Discuss with a partner how the following words are used in the text in 2.(Thảo luận với một người bạn em, những từ sau được dùng trong bài văn có trong mục 2.)

Để học tốt tiếng anh 10 mới | Giải bài tập tiếng anh 10 mới

First, secondly, finally, clearly

These words are used to connect or sequence the ideas in writing. (Những từ này dược dùng để liên kết hoặc duy trì những ý trong bài viết.)

4. Write a similar text about the disadvantages of being a working mother. (Viết một bài tương tự và bất lợi của người mẹ đi làm. )

Mothers should be strongly discouraged from working outside the home.

First, women have traditional roles as housewives and housekeepers. They should stay home, doing housework and looking after their husbands and children. In extendec I families where more than two generations live together, women are also the main care­givers for elderly people.

Secondly, working mothers do not have enough time. Men’s work finish at the office, bu: women’s work is extended to their households. After an eight-hour working day, these exhausted women have to do household chores, take care of their husbands and children without having time to relax.

Finally, working mothers can not be good workers. Tiring and boring chores at home negatively affect women’s tasks in their working place. They can not concentrate or work effectively as those who do not have to worry about taking kids to school, picking them up after school and doing housework.

Clearly, mothers should not be encouraged to work outside the home.

Hướng dẫn dịch:

Những người mẹ không nên dược khuyến khích đi làm việc bên ngoài.

Đầu tiên, phụ nữ có vai trò truyền thống như là nội trợ và quản gia. Họ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng và con cái của họ. Ở những gia đình lớn mà có hơn 2 thế hệ sống cùng nhau, phụ nữ củng là người chăm sóc chính cho những người lớn hơn.

Thứ hai, những người mẹ đi làm không có đủ thời gian. Công việc của đàn ông hoàn thành ở văn phòng, nhưng công việc của phụ nữ kéo dài dến nhà của họ. Sau một ngày làm việc 8 tiếng, những người phụ nữ mệt mỏi này phải làm những việc nhà, chăm sóc chồng và con cái của họ mà không có thời gian để thư giãn.

Cuối cùng, những người phụ nữ đi làm không thể là những nhân viên tốt. Việc nhà chán và mệt mỏi ảnh hưởng tiêu cực dến nhiệm vụ của phụ nữ ở nơi làm việc. Họ không thể tập trung hoặc làm việc hiệu quả như những người không phải lo lắng về việc đưa con cái đến trường, đón chúng sau giờ học và làm việc nhà.

Rõ ràng, những người mẹ không nên được khuyến khích làm việc bên ngoài.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 6 lớp 10:

 • Unit 6 Từ vựng Tiếng Anh 10 mới

 • Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 10 mới)1. Listen and read… 2. Read the conversation…

 • Language (trang 7 – 8 SGK Tiếng Anh 10 mới)1. Match each word with… 2. Complete the following…

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 8 – 9 SGK Tiếng Anh 10 mới)1. Look at the symbols… 2. Match each of the…

 • Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10 mới)1. Read the following… 2. Work in pairs. Do you…

 • Listening (trang 11 SGK Tiếng Anh 10 mới)1. Look at the picture… 2. Listen and repeat…

 • Writing (trang 11 – 12 SGK Tiếng Anh 10 mới)1. The following text… 2. Read the text in…

 • Communication and Culture (trang 13 SGK Tiếng Anh 10 mới)1. Read the following statements… 2. Work in pairs. Talk…

 • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh 10 mới)1. Put the following two… 2. Listen and repeat…

 • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới)1. Do a survey. Find out… 2. Compare your findings…

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 10 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 10 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 10 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới năm 2021 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại taigameionline.vn

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

24/05/2023 19:41 15

24/05/2023 17:52 11

Load more