Liên hệ

TaigameIOline.vn hợp tác với các nhà đầu tư, cá nhân, tổ chức là niềm vinh hạnh với chúng tôi. Việc liên hệ đặt quảng cáo trên TaigameIOline.vn cũng sẽ góp một phần giúp duy trì phát triển Blog ngày một lớn mạnh.

Các hình thức quảng cáo:

  1. Header Banner
  2. Sidebar Ads
  3. Dưới hoặc đầu mỗi bài đăng
  4. Viết bài quảng cáo đăng lên trang chủ

Chúng tôi không quảng cáo vì lợi nhuận. Chúng tôi chỉ quảng cáo để hợp tác cùng phát triển.

Gmail : athenalptakagi7361@gmail.com