Đầu Số 024 Là Mạng Nào?

Blog

Bạn nhận được cuộc gọi từ số điện thoại có đầu số 024 và muốn biết đầu số này thuộc mạng nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu cách nhận biết mã vùng và nhà mạng của số điện thoại cố định.

1. Đầu số 024 là mạng gì, thuộc tỉnh nào?

Đầu số 024 là mã vùng của Hà Nội.

2. Cách nhận biết nhà mạng số điện thoại cố định

Để nhận biết nhà mạng của số điện thoại cố định với đầu số 024.XX.YYY.YYY, bạn thực hiện các bước sau:

  • Tách 3 số đầu (024 – Mã vùng Hà Nội).
  • Tiếp tục tách 6 số cuối (YYYYYY – số điện thoại).
  • Số XX là số cần tra bảng dưới để xem nhà mạng.

Dưới đây là bảng nhà mạng số điện thoại cố định:

Số XX Nhà mạng
03 VNPT
04 Viettel
06 SPT
07 Vietnamobile
08 FPT
09 Gtel
10 NetViet
11 CMC
12 NetNam
15 CMCC
16 Viettel
17 Vietnamobile
18 MobiFone
19 Gtel
21 VinaPhone
22 Vietnamobile
23 Viettel
24 MobiFone
25 Vietnamobile
26 Gtel
27 Itelecom
28 FPT
29 Itelecom
31 Viettel
32 MobiFone
33 Vietnamobile
34 Gtel
35 SPT
36 Viettel
37 Vietnamobile
38 MobiFone
39 Gtel
41 Viettel
42 Vietnamobile
43 MobiFone
44 Gtel
45 VinaPhone
46 Vietnamobile
47 MobiFone
48 Gtel
49 MobiFone
51 VNPT
52 Gtel
53 Itelecom
54 Vietnamobile
55 MobiFone
56 VNPT
57 Viettel
58 Vietnamobile
59 Gtel
60 SPT
61 Viettel
62 Vietnamobile
63 Gtel
64 Itelecom
65 VinaPhone
66 Vietnamobile
67 MobiFone
68 Gtel
69 Viettel
71 Vietnamobile
72 MobiFone
73 Gtel
74 Viettel
75 Vietnamobile
76 MobiFone
77 Gtel
78 VinaPhone
79 Vietnamobile
80 MobiFone
81 Gtel
82 Viettel
83 Vietnamobile
84 Gtel
85 Itelecom
86 SPT
87 Vietnamobile
88 MobiFone
89 Gtel
91 Viettel
92 Vietnamobile
93 Gtel
94 VinaPhone
95 Vietnamobile
96 MobiFone
97 Gtel
98 Viettel
99 Vietnamobile

Ví dụ 1: Bạn muốn biết nhà mạng của số điện thoại 024.73.076.679. Ta tách 3 số đầu (024 – mã vùng Hà Nội) và 6 số cuối (076679 – số điện thoại). Số 73 tương ứng với nhà mạng FPT. Vậy số 024.73.076.679 là một số điện thoại bàn ở Hà Nội đang được cung cấp dịch vụ bởi nhà mạng FPT.

Ví dụ 2: Tương tự, số 024.99.964.431 ta tách thành 024 (mã vùng Hà Nội) và 6 số cuối (964431 – số điện thoại). Số 99 tương ứng với nhà mạng Gtel. Vậy số 024.99.964.431 là một số điện thoại bàn ở Hà Nội đang được cung cấp dịch vụ bởi nhà mạng Gtel.

Hy vọng với cách nhận biết nhà mạng điện thoại bàn đơn giản này, bạn sẽ không còn băn khoăn về mã vùng và nhà mạng của số điện thoại. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *