Công Thức Tính đường Cao Trong Tam Giác Cân

Blog

Tam giác là một đề tài quen thuộc trong môn Toán mà ai cũng cần phải biết. Đối với tam giác cân, tam giác vuông và tam giác đều, có những tính chất đặc biệt cần được nắm vững. Bài viết này sẽ giới thiệu về Tích Chất & Cách Tính Đường Cao Trong Tam Giác Đều, Vuông, Cân và những đặc tính riêng của chúng.

1. Một số tính chất về đường cao trong tam giác

Trước tiên, hãy hiểu rằng đường cao trong tam giác là đoạn thẳng vuông góc xuất phát từ đỉnh của tam giác đến cạnh đáy đối diện. Mỗi tam giác sẽ có 3 đường cao và khoảng cách giữa đỉnh và cạnh đáy là độ dài đường cao. Dưới đây là một số tính chất trong các loại tam giác đặc biệt:

1.1 Tính chất ba đường cao trong tam giác thường

Ba đường cao của một tam giác sẽ giao nhau tại một điểm. Giao điểm này được coi là trực tâm của tam giác.

1.2 Tính chất đường cao trong tam giác vuông

Trong tam giác vuông, tích của đường cao với cạnh huyền tương ứng bằng tích của hai cạnh góc vuông trong tam giác. Bình phương của cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân đường cao tương ứng chiếu trên cạnh huyền đó. Bình phương của đường cao trên cạnh huyền chính bằng tích của hai hình chiếu trên cạnh huyền của hai cạnh góc vuông. Nghịch đảo của bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng nghịch đảo của bình phương đường cao.

1.3 Tính chất đường cao trong tam giác cân

Trong tam giác cân, đường cao sẽ giúp chia tam giác thành 2 tam giác cân bằng nhau khác. Đường cao xuất phát từ đỉnh ứng với cạnh đáy có chân đường cao là trung điểm của cạnh đáy. Do đó nó đồng thời là đường trung trực, đường phân giác và đường trung trực của tam giác cân. Đường cao trong tam giác vuông cân cũng có các tính chất tương tự như trong tam giác cân và tam giác vuông. Nó cũng sẽ chia tam giác thành hai tam giác vuông cân.

1.4 Đường cao trong tam giác đều có tính chất gì?

Tam giác đều là tam giác có cả ba cạnh bằng nhau và cả ba góc bằng 60 độ. Do đó, đường cao trong tam giác đều cũng có các tính chất đặc biệt như sau: Một tam giác đều có tới 3 đường cao, và những đường cao tương ứng đều xuất phát từ các đỉnh và kẻ vuông góc xuống các cạnh đáy còn lại trong tam giác. 3 đường cao trong tam giác đều sẽ chia đôi các góc ở đỉnh thành 2 góc bằng nhau và đều bằng 30 độ. Đường cao trong tam giác đều không chỉ đồng thời là đường trung trực, đường phân giác mà còn là đường trung tuyến trong tam giác. Nó cũng chia tam giác thành hai tam giác bằng nhau có diện tích như nhau.

2. Các công thức tính độ dài đường cao trong tam giác

Công thức tính độ dài đường cao trong tam giác đã được chứng minh và được áp dụng trong giải bài tập. Dưới đây là một số công thức tính đường cao trong tam giác:

2.1 Tìm hiểu công thức tính đường cao trong tam giác không đặc biệt

Trong tam giác thường, có thể sử dụng công thức sau: H = 2*sqrt(p(p-a)(p-b)(p-c))/a

2.2 Cách tính đường cao trong tam giác đều nhanh gọn

Với tam giác đều, công thức tính đường cao là: H = x * sqrt(3) / 2, trong đó x là cạnh của tam giác đều.

2.3 Một số cách tính đường cao trong tam giác vuông

Dựa vào tính chất đường cao trong tam giác vuông, ta có các công thức sau:

  • H = Y * Z / X (trong đó X, Y, Z lần lượt là các cạnh của tam giác vuông, với X là cạnh huyền)
  • H^2 = Y’ * Z’ (Y’, Z’ lần lượt là hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền)
  • 1/H^2 = 1/Y^2 + 1/Z^2

2.4 Công thức, cách tính đường cao trong tam giác cân đơn giản nhất

Với tam giác cân có hai cạnh bên có độ dài là a và cạnh đáy bằng b, công thức tính đường cao là: H = 2 * sqrt(a^2 – (b/2)^2)

Như vậy, bài viết đã giúp bạn có thêm kiến thức về Tích Chất & Cách Tính Đường Cao trong Tam Giác Đều, Vuông, Cân. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để biết thêm những thông tin khác về toán học!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *