Cách giải bài tập Toán lớp 5 trang 144-145

Blog

Học Toán là một trải nghiệm thú vị và hữu ích cho mọi học sinh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giải những bài tập trang 144-145 trong sách Toán lớp 5.

Bài tập 1: Số bằng cách nào

Bài tập này yêu cầu chúng ta tìm các cách biểu diễn số 375 bằng cách sử dụng các số 7, 3 và 5.

Để giải bài tập này, chúng ta có thể thử các phép tính cộng, trừ, nhân và chia với các số đã cho. Ví dụ:

  • 375 = 7 x 7 x 7 – 5 x 7 + 3

Chúng ta cũng có thể thử các cách khác nhau để tìm ra các phép tính khác biệt tạo thành số 375. Hãy thử và sáng tạo!

Bài tập 2: Tính giá trị biểu thức

Trong bài tập này, chúng ta được yêu cầu tính giá trị của biểu thức:

(125 x 4) – (50 x 3) + (10 x 2)

Để giải bài tập này, chúng ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải:

  • 125 x 4 = 500
  • 50 x 3 = 150
  • 10 x 2 = 20

Sau đó, ta thực hiện phép tính cộng và trừ theo thứ tự đã cho:

  • 500 – 150 + 20 = 370

Vậy giá trị của biểu thức là 370.

Bài tập 3: Tìm số còn thiếu

Trong bài tập này, chúng ta được cho một bảng số hình vuông có kích thước 6 x 6. Các số từ 1 đến 35 đã được điền vào các ô trong bảng. Chúng ta cần tìm số còn thiếu trong bảng.

Để giải bài tập này, chúng ta có thể tính tổng các số từ 1 đến 35 bằng công thức:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số ô / 2

Trong trường hợp này, số đầu là 1, số cuối là 35 và số ô là 36 (6 x 6).

Áp dụng công thức, ta có:

Tổng = (1 + 35) x 36 / 2 = 630

Tổng thực tế của các số đã điền trong bảng là 595.

Vậy số còn thiếu trong bảng là: 630 – 595 = 35 – 10 = 25.

Tổng kết

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu cách giải ba bài tập trang 144-145 trong sách Toán lớp 5. Hy vọng qua các ví dụ và giải thích trên, bạn đã hiểu rõ hơn về cách giải các bài tập này.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Toán lớp 5 và các bài tập khác, hãy tiếp tục nghiên cứu và luyện tập. Chúc bạn thành công!

toán lớp 5 trang 144 145

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *