Cách Bấm Hợp Âm Ukulele: Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Người Mới

Blog

Chơi ukulele không chỉ đơn giản là cầm đàn và vọc vạch. Để có thể thể hiện những bài hát trên cây đàn nhỏ xinh này, bạn cần nắm vững các hợp âm ukulele cơ bản và cách bấm chúng. Hãy cùng tìm hiểu các thông tin quan trọng về hợp âm ukulele và cách chơi đúng từng nút nhạc trên cây đàn này.

Vị Trí Nội Nhạc Trên Đàn Ukulele

Trước khi bắt đầu, hãy xác định vị trí các nút nhạc trên đàn ukulele. Điều này sẽ giúp bạn đọc và hiểu hợp âm dễ dàng hơn.

 • Dây 4: dây thứ 1 (A)
 • Dây 3: dây thứ 2 (E)
 • Dây 2: dây thứ 3 (C)
 • Dây 1: dây thứ 4 (G)

Vị trí nối nhạc trên đàn ukulele

Bảng Hợp Âm Ukulele Cơ Bản Cần Nắm

Hợp âm ukulele cơ bản gồm 3 loại: hợp âm trưởng, hợp âm thứ, và hợp âm 7.

 • Hợp âm trưởng: A, B, C…
 • Hợp âm thứ: Cm, Dm, Am…
 • Hợp âm 7: A7, B7, C7…

Bảng hợp âm ukulele

Hãy nắm vững các hợp âm này, sau đó bạn có thể chơi ukulele một cách dễ dàng.

Cách Bấm Các Hợp Âm Cơ Bản Ukulele

Dưới đây là hướng dẫn cách bấm các hợp âm ukulele cơ bản giúp bạn tự học ukulele một cách rõ ràng hơn.

1/ Hợp âm trưởng của ukulele

Hợp âm trưởng được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa như: C, D, E, F, G, A, B.

 • Cách bấm hợp âm Đô trưởng (C): bạn sẽ dùng ngón út bấm lên dây thứ 1 ở nút nhạc thứ 3 trên cần đàn.
 • Cách bấm hợp âm Rê trưởng (D): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 4, ngón giữa ở dây thứ 2 và ngón út ở dây thứ 3. Cả 3 ngón đều bấm ở nút số 2.
 • Cách bấm hợp âm Mi trưởng (E): ngón trỏ bấm dây 1 nút 2, ngón giữa giữa dây 4 nút 4, ngón út dây 3 nút 4, ngón út dây 2 nút 4.
 • Cách bấm hợp âm Fa trưởng (F): dùng ngón trỏ bấm dây 2 nút 1, ngón giữa bấm dây 4 nút 2.
 • Cách bấm hợp âm Sol trưởng (G): dùng ngón giữa bấm dây 1 nút 2, ngón út bấm dây 2 nút 3, ngón trỏ dây 3 nút 2.
 • Cách bấm hợp âm La trưởng (A): ngón giữa bấm dây 3 nút 1, ngón út bấm dây 4 nút 2.
 • Cách bấm hợp âm Si trưởng (B): ngón trỏ chặn 4 dây nút 1, ngón giữa chặn 3 dây nút 3, ngón út bấm dây 4 nút 4.

2/ Hợp âm thứ ukulele

Hợp âm thứ được ký hiệu bằng cách kết hợp chữ cái in hoa và chữ “m” thường như: Cm, Dm, Em, Fm, Gm, Am, Bm.

 • Cách bấm hợp âm Đô thứ (Cm): bạn sẽ dùng ngón trỏ đè 3 dây 1, 2, 3 ở nút thứ 3.
 • Cách bấm hợp âm Rê thứ (Dm): dùng ngón trỏ bấm vào dây 1 ở nút 2, ngón giữa ở dây 4 nút 2 và ngón út ở dây 3 nút 2.
 • Cách bấm hợp âm Mi thứ (Em): dùng ngón trỏ bấm vào dây 1 nút 2, ngón giữa ở dây 2 nút 3 và ngón út ở dây 3 nút 4.
 • Cách bấm hợp âm Fa thứ (Fm): dùng trỏ bấm nút 1 dây 4, ngón giữa bấm nút 1 dây 2, ngón út bấm nút 3 dây 1.
 • Cách bấm hợp âm Sol thứ (Gm): dùng ngón trỏ bấm vào dây 1 nút 1, ngón giữa ở dây 3 nút 2 và ngón út ở dây 2 nút 3.
 • Cách bấm hợp âm La thứ (Am): ngón trỏ bấm dây 4 nút 2.
 • Cách bấm hợp âm Si thứ (Bm): ngón trỏ giữ dây 1-4 nút 2, ngón giữa bấm dây 3 nút 3.

3/ Hợp âm 7 ukulele

Hợp âm 7 được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 kế bên như: C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7

 • Cách bấm hợp âm Đô 7 (C7): bạn sẽ dùng ngón trỏ bấm dây số 1 nút 1.
 • Cách bấm hợp âm Rê 7 (D7): dùng ngón trỏ đè 3 dây 2, 3, 4 ở nút 2, ngón giữa ở dây thứ 1 nút 3.
 • Cách bấm hợp âm Mi 7 (E7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 nút 2, ngón giữa ở dây thứ 3 nút 2.
 • Cách bấm hợp âm Fa 7 (F7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 2 nút 1, ngón giữa ở dây thứ 3 nút 3, ngón út ở dây thứ 4 nút 2.
 • Cách bấm hợp âm Sol 7 (G7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 nút 1, ngón giữa ở dây thứ 1 nút 2 và ngón út ở dây thứ 3 nút 2.
 • Cách bấm hợp âm La 7 (A7): ngón trỏ bấm dây thứ 3 nút 1.
 • Cách bấm hợp âm Si 7 (B7): ngón trỏ giữ dây thứ 1-4 nút 2, ngón giữa bấm dây thứ 3 nút 3.

Lưu Ý Cách Bấm Hợp Âm Ukulele

Khi bấm phím và dây, hãy bấm sao cho vuông góc với cần đàn để âm thanh có thể phát ra rõ ràng. Trong giai đoạn đầu, bạn có thể cảm thấy đau tay nhưng hãy kiên trì và không nản lòng.

Chúc bạn thành công trong việc học hợp âm và thạo cách bấm âm hợp ukulele trong thời gian ngắn nhất.

cách bấm hợp âm ukulele

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *