Cách tính đường cao trong tam giác vuông

Blog

Đường cao trong tam giác vuông là một khái niệm quan trọng trong toán học. Nó giúp chúng ta tính toán được các giá trị liên quan đến tam giác. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính đường cao trong tam giác vuông một cách đơn giản.

Đường cao trong tam giác vuông là gì?

Đường cao của tam giác vuông là đoạn thẳng từ một đỉnh đến cạnh đối diện, mà cạnh đối diện này được gọi là đáy của đường cao. Độ dài của đường cao chính là khoảng cách từ đỉnh đến đáy.

Cách tính đường cao trong tam giác vuông

Có nhiều công thức để tính đường cao trong tam giác vuông, trong đó có một công thức đơn giản dùng để tính đường cao theo công thức Heron. Công thức này được biểu diễn như sau:

h = (2 * sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))) / a

Trong công thức trên:

  • a, b, c là độ dài các cạnh của tam giác vuông.
  • h là đường cao được kéo từ đỉnh A xuống cạnh BC.
  • p là nửa chu vi của tam giác, được tính bằng công thức p = (a + b + c) / 2.

Công thức tính đường cao trong tam giác vuông

Ngoài ra, còn một công thức khác dùng để tính đường cao trong tam giác vuông cân:

ah = bc

Trong đó:

  • a, b, c lần lượt là các cạnh của tam giác vuông.
  • h là chiều cao của tam giác được kéo từ đỉnh góc vuông A xuống cạnh huyền BC.

Hi vọng với các công thức trên, bạn có thể dễ dàng tính đường cao trong tam giác vuông một cách chính xác và nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *