Trò chơi Đấu La Đại Lục 2: Thông tin về sự kiện Trung Thu

Blog

Trò chơi Đấu La Đại Lục 2 đang làm mưa làm gió trong cộng đồng game thủ. Vào thời gian từ 29/09/2023 đến 06/10/2023, trò chơi sẽ có một sự kiện đặc biệt dành cho dịp Trung Thu. Đây là cơ hội để người chơi nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Thông tin về sự kiện

Trong sự kiện này, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng tùy thuộc vào mức tiêu nạp hàng ngày. Dưới đây là danh sách các mức tiêu nạp và phần thưởng tương ứng:

Tiêu nạp 100 tệ/ngày:

 • A Ngân Tín Vật x50
 • Tu La Đường Tam Tín Vật x50
 • Hồn Lực x2000

Tiêu nạp 500 tệ/ngày:

 • Linh · Tiểu Vũ Tín Vật x250
 • Đường Thần Tín Vật x250
 • Hồn Lực x10000

Tiêu nạp 1000 tệ/ngày:

 • A Ngân Tín Vật x500
 • Tu La Đường Tam Tín Vật x500
 • Thực Thần · Áo Tư Tạp Tín Vật x500
 • Chiến Thần · Đái Mộc Bạch Tín Vật x500
 • Hồn Lực x20000

Tiêu nạp 2000 tệ/ngày:

 • Linh · Tiểu Vũ Tín Vật x1000
 • Đường Thần Tín Vật x1000
 • Tốc Thần · Chu Trúc Thanh Tín Vật x1000
 • Cửu Thải · Ninh Vinh Vinh Tín Vật x1000
 • Hồn Lực x50000

Tiêu nạp 3000 tệ/ngày:

 • A Ngân Tín Vật x1500
 • Tu La Đường Tam Tín Vật x1500
 • Thực Thần · Áo Tư Tạp Tín Vật x1500
 • Chiến Thần · Đái Mộc Bạch Tín Vật x1500
 • Phượng Hoàng Thần · Mã Hồng Tuấn Tín Vật x1500
 • Hồn Lực x100000

Tiêu nạp 5000 tệ/ngày:

 • Linh · Tiểu Vũ Tín Vật x2500
 • Đường Thần Tín Vật x2500
 • Thực Thần · Áo Tư Tạp Tín Vật x2500
 • Chiến Thần · Đái Mộc Bạch Tín Vật x2500
 • Tốc Thần · Chu Trúc Thanh Tín Vật x2500
 • Cửu Thải · Ninh Vinh Vinh Tín Vật x2500
 • Phượng Hoàng Thần · Mã Hồng Tuấn Tín Vật x2500
 • Hồn Lực x200000

Tiêu nạp 10.000 tệ/ngày:

 • A Ngân Tín Vật x5000
 • Tu La Đường Tam Tín Vật x5000
 • Thực Thần · Áo Tư Tạp Tín Vật x5000
 • Chiến Thần · Đái Mộc Bạch Tín Vật x5000
 • Tốc Thần · Chu Trúc Thanh Tín Vật x5000
 • Cửu Thải · Ninh Vinh Vinh Tín Vật x5000
 • Phượng Hoàng Thần · Mã Hồng Tuấn Tín Vật x5000
 • Hồn Lực x500000

Tiêu nạp 20.000 tệ/ngày:

 • Linh · Tiểu Vũ Tín Vật x10000
 • Đường Thần Tín Vật x10000
 • Thực Thần · Áo Tư Tạp Tín Vật x10000
 • Chiến Thần · Đái Mộc Bạch Tín Vật x10000
 • Tốc Thần · Chu Trúc Thanh Tín Vật x10000
 • Cửu Thải · Ninh Vinh Vinh Tín Vật x10000
 • Phượng Hoàng Thần · Mã Hồng Tuấn Tín Vật x10000
 • Hồn Lực x1000000

BONUS 1: Quà nạp hàng ngày

Ngoài việc nhận được phần thưởng tương ứng với từng mức nạp hàng ngày, người chơi còn có cơ hội nhận thêm quà nếu tổng số tiêu nạp hàng ngày đạt mức nhất định. Dưới đây là danh sách các mức tiêu nạp và phần thưởng tương ứng:

 • Tiêu nạp 100 tệ: Tuyệt Thế Hỏa Bạn Tín Vật x40, Thiên Ngoại Vẫn Thiết x5, Cấp Tự Cơ Minh Văn x2, Tiên Thảo · Kim Ngư Thảo x10
 • Tiêu nạp 500 tệ: Truyện Thuyết Hỏa Bạn Tín Vật x50, Thiên Ngoại Vẫn Thiết x15, Cấp Tự Cơ Minh Văn x2, Tiên Thảo · Kim Ngư Thảo x20
 • Tiêu nạp 1000 tệ: Truyện Thuyết Tự Tuyển Lễ Bao x50, Thiên Ngoại Vẫn Thiết x30, Cấp Tự Cơ Minh Văn x5, Tiên Thảo · Kim Ngư Thảo x30
 • Tiêu nạp 2000 tệ: Truyện Thuyết Tự Tuyển Lễ Bao x100, Thiên Ngoại Vẫn Thiết x50, Cấp Tự Cơ Minh Văn x10, Tiên Thảo · Thường Xuân Cúc x10
 • Tiêu nạp 3000 tệ: Truyện Thuyết Tự Tuyển Lễ Bao x150, Thiên Ngoại Vẫn Thiết x70, Cấp Tự Cơ Minh Văn x15, Tiên Thảo · Thường Xuân Cúc x20
 • Tiêu nạp 5000 tệ: Truyện Thuyết Hỏa Bạn Tự Tuyển Lễ Bao x200, Thiên Ngoại Vẫn Thiết x100, Cấp Tự Cơ Minh Văn x10, Tiên Thảo · Thường Xuân Cúc x30
 • Tiêu nạp 10000 tệ: Truyện Thuyết Hỏa Bạn Tự Tuyển Lễ Bao x300, Thiên Ngoại Vẫn Thiết x150, Cấp Tự Cơ Minh Văn x10, Tiên Thảo · Thường Xuân Cúc x50
 • Tiêu nạp 20000 tệ: Truyện Thuyết Hỏa Bạn Tự Tuyển Lễ Bao x500, Thiên Ngoại Vẫn Thiết x300, Cấp Tự Cơ Minh Văn x10, Tiên Thảo · Thường Xuân Cúc x100

BONUS 2: Quà nạp tổng

Ngoài các phần thưởng hàng ngày, người chơi còn có thể nhận được quà nạp tổng dựa trên tổng số tiêu nạp tích lũy. Dưới đây là danh sách các mức tiêu nạp và phần thưởng tương ứng:

 • Tiêu nạp đạt 200 tệ: Đường Tam Đích Tín Vật x40, Tiên Thảo · Thường Xuân Cúc x10, Chiêu Mộ Lệnh x10, Cấp Tự Cơ Minh Văn x5
 • Tiêu nạp đạt 500 tệ: [Hạn Định] Hổ Niên Thì Trang x1, Đường Tam Đích Tín Vật x80, Chiêu Mộ Lệnh x30, Cấp Tự Cơ Minh Văn x10
 • Tiêu nạp đạt 1000 tệ: Tọa Kỵ · Toản Thạch Mãnh Mã Tượng ( Vĩnh Cửu )x1, Tu La · Đường Tam Đích Tín Vật x50, Chiêu Mộ Lệnh x60, Cấp Tự Cơ Minh Văn x20
 • Tiêu nạp đạt 2000 tệ: [Hạn Định] Thỏ Niên Thì Trang x1, Linh · Tiểu Vũ Đích Tín Vật x50, Biến Dị Hồn Tinh x100, Cao Cấp Kỹ Năng Thư x1
 • Tiêu nạp đạt 5000 tệ: Hồn Linh Toái Phiến Tự Tuyển Lễ Bao x100, Đường Hạo Đích Tín Vật x50, Cao Cấp Sinh Mệnh Tinh Hoa x10, Cao Cấp Kỹ Năng Thư x3
 • Tiêu nạp đạt 10000 tệ: Băng Phượng Hoàng · Hồn Linh Cầu x1, Truyện Thuyết Tự Tuyển Lễ Bao x100, Cao Cấp Khủng Trảo Tự Tuyển Tương x100, Cao Cấp Kỹ Năng Thư x5
 • Tiêu nạp đạt 20000 tệ: Thái Thản Cự Viên · Hồn Linh Cầu x1, Truyện Thuyết Hỏa Bạn Tự Tuyển Lễ Bao x200, Cao Cấp Khủng Trảo Tự Tuyển Tương x200, Hồn Cốt Thăng Giai Bảo Tương x200
 • Tiêu nạp đạt 30000 tệ: Thiên Thanh Ngưu Mãng · Hồn Linh Cầu x1, Hi Cấp Thì Trang x1, Khủng Trảo Ngoại Phụ Hồn Cốt Toái Phiến x100, Truyện Thuyết Hỏa Bạn Tự Tuyển Lễ Bao x200
 • Tiêu nạp đạt 40000 tệ: Tuyết Đế · Hồn Linh Cầu x1, Tọa Kỵ · Băng Bích Đế Hoàng Hạt ( Vĩnh Cửu )x1, Hộ Thân Tinh Thông Lv.5, Phá Quân Tinh Thông Lv.5
 • Tiêu nạp đạt 50000 tệ: Tuyết Đế · Hồn Linh Cầu x1, Tọa Kỵ · Hoàng Kim Thánh Long ( Vĩnh Cửu )x1, Ngự Thủ Tinh Thông Lv.6, Phá Diệt Tinh Thông Lv.6

Đây chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều phần thưởng hấp dẫn mà trò chơi Đấu La Đại Lục 2 mang đến cho người chơi. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được những phần thưởng giá trị này trong sự kiện Trung Thu lần này!

game đấu la đại lục 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *