Blog

tiếng anh 7 unit 10 a closer look 1 | TaigameIOline

21
tiếng anh 7 unit 10 a closer look 1 | TaigameIOline
tiếng anh 7 unit 10 a closer look 1 | TaigameIOline

Bài 1

Task 1. Put the words below into the table to describe the types of energy.

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 a closer look 1

(Đặt những tử bên dưới vào bảng để miêu tả những loại năng lượng)

limited

unlimited

renewable

non-renewable

safe

dangerous

clean

polluting

cheap

expensive

harmful

exhaustible

convenient

available

abundant

Sources of energy

Xem thêmTham khảo: yêu là gì mà làm người người | TaigameIOline

Advantage(s)

Xem thêmTham khảo: 99 hình ảnh xe moto PKL BMW S1000rr, Kawasaki, Ducati đẹp…

Disadvantage(s)

wind

Example: abundant, safe

Example: not always available

water/hydro

solar

biogas

nuclear

coal/oil/ natural gas

Lời giải chi tiết:

Sources of energy

Xem thêmTham khảo: yêu là gì mà làm người người | TaigameIOline

Advantage(s)

Xem thêmTham khảo: 99 hình ảnh xe moto PKL BMW S1000rr, Kawasaki, Ducati đẹp…

Disadvantage(s)

wind

Example: abundant, safe

Example: not always available

water/hydro

clean and safe

expensive, not available

solar

renewable, plentiful, clean and safe

expensive

biogas

renewable, plentiful, available, clean and safe

harmful, polluting

nuclear

renewable, clean and safe

expensive, dangerous

coal/oil/ natural gas

abundant

harmful, exhaustible, polluting

Tạm dịch:

Danh mục: Blog

Nguồn: https://taigameionline.vn

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

Load more