Bảng Mã ASCII Tiếng Việt: Kiến thức cơ bản về ký tự trong lập trình

Blog

Bạn mới bắt đầu học lập trình và chưa rõ về bảng mã ASCII và các ký tự liên quan? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này!

I. Bảng mã ASCII là gì?

ASCII (American Standard Code for Information Interchange – Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ) là hệ thống ngôn ngữ gồm bộ ký tự và bộ mã ký tự được hình thành dựa trên chữ bảng chữ cái Latinh. ASCII thường được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin khác, là phương tiện để trao đổi và giao tiếp thông tin giữa con người và máy tính.

Bảng mã ASCII hiện nay có tổng cộng 256 ký tự gồm 128 ký tự của bảng mã ASCII chuẩn và 128 ký tự của bảng mã ASCII mở rộng. Trước đây, bảng mã ASCII chuẩn chỉ có 128 ký tự (hệ thập phân từ 0 đến 127) được biểu diễn dưới dạng nhị phân với 7 bit. Khi công nghệ thông tin phát triển, máy tính trở nên phổ biến hơn và ngôn ngữ lập trình cũng phát triển, nhiều ký tự mới được thêm vào bảng mã ASCII để đáp ứng sự đa dạng trong ngôn ngữ. Bảng mã ASCII mở rộng gồm 128 ký tự (hệ thập phân từ 128 đến 255) được biểu diễn dưới dạng nhị phân với 8 bit.

II. Tổng hợp bảng mã ASCII 256 ký tự:

  1. Bảng ký tự điều khiển ASCII: Liệt kê các ký tự điều khiển như xuống dòng, xóa, báo đèn, v.v.
  2. Bảng ký tự ASCII in được: Liệt kê các ký tự in được như chữ cái, số, dấu câu, v.v.
  3. Bảng mã ASCII mở rộng: Liệt kê các ký tự tiếng Việt và ký tự đặc biệt trong bảng mã ASCII mở rộng.

Bài viết trên đã giới thiệu về bảng mã ASCII và tổng hợp các ký tự trong bảng mã ASCII. Hãy chia sẻ bài viết này và để lại bình luận bên dưới nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này!

Nguồn: Wikipedia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *