Học kỳ I – Biên bản họp phụ huynh

Blog

Ở cuối kỳ học I, việc tổ chức cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên là vô cùng quan trọng. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau đánh giá quá trình học tập của các em và đề ra phương hướng cho kỳ học II sắp tới.

Thông tin cuộc họp

 • Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….
 • Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….
 • Thành phần tham dự:
  • Chủ tọa: Cô……………………. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……
  • Thư kí : ……………………… – Phụ huynh em …………………
  • Cùng toàn thể cha mẹ học sinh lớp …..
  • Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: …………………

Nội dung cuộc họp

1. Đánh giá kết quả học tập

Cô giáo chủ nhiệm đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học sinh trong học kỳ I năm học……………………

a/ Ưu điểm:

 • Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nề nếp của trường, lớp, trang phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ.
 • Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như……………………………………………………………………..
 • Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
 • Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.
 • Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, …
 • Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học chú ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….)

b/ Tồn tại:

 • Còn một vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. …………………………………
 • Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…

c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dục Tổng số HS Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
Học lực
Hạnh kiểm

d/ Báo cáo các khoản thu chi :

Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em………… còn thiếu ….………..đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

 • Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3(mong phụ huynh tạo điều kiện cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)
 • Biện pháp thực hiện :
  • Giáo viên : Chấn chỉnh các nền nếp, ý thức học tập.
  • Tổ chức lại lớp học, chấn chỉnh ban cán sự lớp, thường xuyên kiểm tra sát sao hơn.
  • Duy trì đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.
  • Tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.
 • Học sinh : Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng kiến thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền móng vững chắc cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.
 • Phụ huynh : Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham gia dự thi các kì thi và thi cuối năm tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ

3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:

………………………

………………………

………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

………………………

………………………

………………………

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, nhất trí: …………………%.

Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ………………. giờ ……………. cùng ngày.

Giáo viên chủ nhiệm Thư kí cuộc họp

……………………………… ………………………………

………., ngày … tháng … năm 201…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *