Học phí trường Đại học Văn Lang 2021

Blog

Trường Đại học Văn Lang là một trường đại học tư thục nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Với hướng dẫn ứng dụng đa lĩnh vực, trường cung cấp các khóa học đa dạng và được rất nhiều sinh viên tin tưởng và lựa chọn.

Học phí Đại học Văn Lang 2021 – 2022

Học phí tại trường Đại học Văn Lang năm học 2021 – 2022 ở mức trung bình so với các trường tư thục khác. Đối với các chương trình đào tạo tiêu chuẩn và chuẩn đầu ra, mức học phí dự kiến dao động từ 20 đến 27.000.000 VNĐ/học kỳ tùy theo ngành học. Riêng ngành Răng hàm mặt, mức học phí dự kiến từ 80 đến 90.000.000 VNĐ/học kỳ.

Mỗi năm, trường cung cấp thêm các khóa đào tạo kỹ năng, trang thiết bị và các dịch vụ tiện ích để đảm bảo giá trị gia tăng cho sinh viên. Do đó, mức học phí có thể thay đổi nhưng không tăng quá 8% so với mức học phí tiêu chuẩn.

Học phí những năm trước

Trong năm 2020, mức học phí dự kiến của trường đại học Văn Lang dao động từ 15.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ/học kỳ tuỳ theo ngành học. Các chương trình đào tạo cũng cung cấp các khóa kỹ năng, trang thiết bị và dịch vụ tiện ích bổ sung để đảm bảo chất lượng cho sinh viên.

Năm học sau đó, mức học phí có thể thay đổi nhưng không tăng quá 10% so với mức học phí tiêu chuẩn. Trường cũng có chính sách miễn giảm học phí lên đến 20% cho sinh viên các ngành Công nghệ sinh học, Quản trị Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Thiết kế xanh, Nông nghiệp công nghệ cao.

Học phí trước đây

Trước đó, trong năm 2019, mức học phí tiêu chuẩn dự kiến từ 15 đến 20.000.000 VNĐ/học kỳ tuỳ theo ngành học. Năm 2017, trường đại học Văn Lang chuyển sang học chế tín chỉ và học phí thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký.

Học phí được công bố từ đầu khóa học và áp dụng cho toàn bộ khóa học. Sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào khác liên quan đến hoạt động đào tạo.

Kết luận

Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức đào tạo hàng nghìn sinh viên thành công. Với mức học phí ổn định và chính sách miễn giảm học phí hấp dẫn, trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc lên kế hoạch tài chính cho năm học tại trường.

Hãy tham khảo mức học phí của trường Đại học Văn Lang để có thông tin chi tiết cho từng ngành học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *